Ordförandes kommentar styrelsemöte 16 november 2019

Ordförandes kommentar

Lördagen den 16 november genomfördes Klätterförbundets 248:e styrelsemöte. Det var en givande dag med gedigen återkoppling på hur verksamheten utvecklats, diskussion kring förslagen på nya vision och framförallt kring verksamhet och budget för 2020.

Utifrån den antagna strategin om access, utbildning, träning & tävling samt anläggning så fortsätter arbetet med att utveckla och bedriva verksamhet.  Vidare lyftes den senaste tidens verksamhet med bland annat kommittékonferens, IFSM-möte, samarbete med KABO och Svenska Bergsguides organisationen (SBO) samt idéer för att stärka resurser till accessarbetet. I en strävan att det ska vara lätt att engagera sig för klättring, beslöt vi att se över möjligheter för ett gemensamt medlemsregister. 

På mötet fortsatte vi med uppdraget att ta fram en ny vision för klätterförbundet. Efter workshops på nationella träffen, med kansli och på kommittékonferensen har två idéer framkommit. För det första att förbundet är och behöver vara en viktig aktör för den kunskap som behövs för att främja klättring. För det andra handlar det om att förtydliga vad förbundet gör och kan göra för den enskilde klättraren. Utifrån givande diskussioner om detta kommer vi nu sammanfläta dessa idéer och gå ut med ett förslag på remiss. På så sätt hoppas vi att ännu fler klättrare skall kunna vara med och bidra till framtidsarbetet.

Efter visionsarbetet ägnades merparten av mötet åt verksamhetsplanering med budget för 2020. I linje med en pågående utvecklingen av förbundet, beslutade styrelsen att ge generalsekreteraren att färdigställa verksamhetsplan och budget utifrån gällande styrdokument och förtydligande om ekonomiska riktlinjer. Givet den utveckling vi är mitt i beslöt vi även att godkänna ett fortsatt användande om max 800 000 kronor av det egna kapital vi byggt upp de senaste åren.

Dagen avslutades sedan med att starta en Skimo-kommitté, tillsätta en ny förbundskapten för Skimo-landslaget. Något som känns väldigt roligt då detta är en både växande och framgångsrik del av Klätterförbundet.

/Truls
Ordförande Svenska Klätterförbundet, truls.neubeck@klatterforbundet.se

 
 
 
 
Kommentarer från tidigare möten