Ordförandes kommentar Visby 3-5 maj 2019

Klättring på Klintklinten, ett av Gotlands bästa boulderställe. Foto Lars Lindwall.
Helgens styrelsemöte skedde i samband med den nationella träffen, accessträff, alpina kommitteens arbete, Gotland boulder session samt årets andra tävling i Sverige cupen i Visby, Gotland.
Helt enkelt en klätterhelg fylld av upplevelser, trevliga möten och fin klättring för oss som var där. Den nationella träffen är det årliga möte som klubbarna bestämt ska finnas de år vi inte har förbundsmöte. Med representanter från Dalarnas, Eskilstuna, Göteborgs, Kirunas, Kvibergs och Visby klätterklubb samt Alpina kommitteen samtalade vi hur förbundets arbete gått sedan förra året. Vi la en del tid på uppdraget med en ny vision för klätterförbundet, ett stort tack till er som var med och bidrog med tankar, erfarenheter och nya idéer!
Under styrelsemötet behandlade fyra huvudsakliga områden, behovet av ett antal utvecklingsresor i förbundet, landslaget i sportklättring, utbildningar samt det kommande Riksidrottsmötet.
Med en ny generalsekreterare, Emma Borggrén- Franck, på plats har ett antal viktiga utvecklingsresor identifieras. De utgår från en övergripande diskussion om vilket slags förbund vi ska och vill vara. Den första handlar om att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet så att kansliet får rätt förutsättningar för att stödja den beslutade och önskade verksamhet klättersverige behöver. Den andra handlar om att effektivisera och höja kvaliteten på administrationen så att vi kan frigöra resurser till de prioriterade områden som är i fokus under denna mandatperiod med access, utbildning, träning & tävling samt anläggningar. När dessa är på plats väntar viktiga arbeten med hur vi ska kommunicera mellan klättrare, klubbar, kommittéer, landslag och förbundet i övrigt, samt hur vi kan utveckla föreningslivet i klättersverige.
I arbetet med att utveckla våra förutsättningar att delta i den internationella tävlingsscenen diskuterade vi nästa steg för landslaget i sportklättring. Vi beslöt att förtydliga att landslagets verksamhetsplanering och ekonomi leds av generalsekreterare och den personal som hon delegerar till. Detta innebär bland annat att en idrottskonsulent på kansliet får en mer ledande roll för landslaget samt att det administrativa stödet kan utvecklas. Den sportsliga utvecklingen och ansvaret för uttagningar, tävlingsplanering samt atleternas upplägg får därmed förutsättningar att på bästa sätt ledas av en förbundskapten. Vi är därför nu i läge att söka en förbundskapten som vill engagera sig att fortsätta utvecklingen i detta arbete.  Ett annat problem vi försökt ta tag i rör brister i vår egen ekonomistyrning, ännu ej färdiga sponsoravtal samt behov av att säkerställa att våra policys och arbetsordningar är kända och använda av de som engagerar sig för förbundet. Det är med detta vår förhoppning att landslagsverksamheten får långsiktiga förutsättningar för att fortsätta utvecklas i takt med klätterförbundet och vår breda verksamhet för klättringen.
En annan fråga vi ägnade en hel del tid åt var behovet av säkra klättrare och förbundets utbildningar. Samtidigt som arbete med uppdatering av normer och förslag på nya instruktörers steg för inomhusklättring pågår så finns några viktiga utgångspunkter som inte är helt på plats i och med det tre-åriga projekt vi beviljats för att utveckla utbildningar och de behov om utbildningar som framkom i arbetet med strategiska planen. I nästa steg behöver vi nu stanna upp, säkerställa vad detta behov verkligen är och förtydliga vad som ska göras. För att kunna utveckla framtidens klätterutbildning, där förbundet kan stödja hela klättersverige att utvecklas mot säkra och ansvarsfulla klättrare behöver vi bredda kompetens och förståelse för vad en utbildning är. Vi tror att det behövs en ledare som kan samla instruktörer, klubbarnas behov, omvärldsanalys, erfarenheter från de som utbildar och vill utbilda sig, den digitala utvecklingen och modern kunskap om hur lärande sker. Känner du någon som vill vara med och utveckla förbundets utbildningar med detta, be dem höra av sig till oss.
Slutligen så behandlade vi frågan om det kommande Riksidrottsmötet (RIM). Sista helgen i maj har Riksidrottsförbundet sitt beslutande möte. Denna gång kommer för oss viktiga frågor om bidragssystem, krav på förbundens storlek och verksamhet samt definitioner av vad som menas med idrott att beslutas. Jag och Emma kommer att vara på plats för att stå upp för att klättring är en mångfasetterad sysselsättning med både idrott, friluftsliv och spontant utövande. Genom detta ser vi en snabbt växande fritidsaktivitet som engagerar och utvecklar klättrare i hela livet, med lika andel pojkar och flickor, nya klubbar och med både fysiska och psykiska utmaningar på individens egna villkor!
Kort sagt en mycket givande helg för oss som var där. Som ordförande är mötet och samtalet med er som engagerar er, genomför och deltar på träffar, tävlingar, kommittéer och möten inte bara nödvändiga för mitt förtroendeuppdrag utan också fantastiskt roliga.
/Truls
Ordförande Svenska Klätterförbundet, truls.neubeck@klatterforbundet.se

Kommentarer från tidigare möten