Eskilstuna Klätterklubb först ut att certifieras enligt den nya certifieringen

Mikael Nordin och Ranald Mc Donald
Eskilstuna Klätterklubb är första anläggning som certifieras enligt den nya certifieringen. Den nya certifieringen började gälla januari 2019, och innbär att anläggningen själv går igenom Svenska Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggningar, samt fyller i  den tillhörande checklistan. Läs mer om den nya certifieringen här.