Har du skadat dig när du klättrar utomhus


Klätterförbundets medicinska kommitté arbetar med ett vetenskapligt projekt via Göteborgs universitet som undersöker skadepanoramat i svensk klättring.
Arbetet baseras på de incidentrapporter som skickats till Klätterförbundet mellan 2008–2019. För att få ett större underlag att arbeta med söker Medicinska kommittén dig som skadat dig vid utomhusklättring mellan 2008 och 2019 men inte skickat in en incidentrapport. Rapportera din incident efter bästa förmåga och minne. Ditt deltagande är värdefullt! Genom att skicka in en incidentrapport hjälper du oss att utveckla kunskapsområdet om skadepanoramat inom klättersverige vilket i framtiden kan användas för att både förebygga och handlägga skador i Sverige.
Skickar du in en incidentrapport kommer du kontaktas av Klätterförbundets medicinska kommitté för förfrågan att informationen i rapporten får användas i vetenskaplig studie.

Rapportera incident

Du rapporterar en incident via vårt webbformulär. Genom att rapportera hjälper du Svenska Klätterförbundet att få ökade kunskaper om risker och olyckor. Informationen kommer sedan att användas i utbildning och vid informationsspridning. Det går bra att vara anonym.Webbformulär incidentrapport »
Sekretesspolicy för hantering av incidentrapporter
Omständigheter i incidentrapporten kan komma att omnämnas av Klätterförbundet i t ex artiklar och föredrag. Uppgifterna kommer då att anonymiseras för att försvåra identifiering av den verkliga händelsen och därigenom också de inblandade personerna. Klätterförbundet för inte namn på dem som lämnar in incidentrapporter vidare. Om uppgiftslämnaren uppger sitt namn tolkar Klätterförbundet dock detta som att denne accepterar att bli kontaktad av om Klätterförbundet behöver kompletterande uppgifter. Klätterförbundet tar inte på eget initiativ kontakt med annan än uppgiftslämnaren.