Ordförandens kommentar


I helgen hade vi i styrelsens vårt åttonde möte för denna mandatperioden. Det var ett möte med tid att stanna upp och se hur de saker som ålagts oss och som vi själva initierat har gått.
Vad det gäller de motioner och uppdrag som gavs på förbundsmötet så har alla nu påbörjats. Det står klart att mycket bra görs ute i klubbarna och att vi har ett förbund med stor samlad kompetens i kansli och kommittéer. Med det finns också svårigheter med hur vi lyckas kommunicera med klubbar och klättrare. Styrelsens viktiga samtal om värderingar och inriktning riskerar därför att bli något helt annat i den faktiska verksamheten. Tillsammans med utmaningar i administration och bidragssystem riskerar vi ytterst att viktig verksamhet för klättrare i slutändan inte genomförs. Detta och att klubbar inte sökt bidrag i den omfattning som planerats ledde till att det ekonomiska resultatet från 2018 gav ett större överskott än väntat, vilket egentligen är ett problem då det innebär att all verksamhet som planerats inte har kunnat genomföras.
Utifrån den strategiska plan som ligger så har satsningen på att stärka utbildning och access påbörjats. För att lyckas fullt ut kommer det behövas både ideellt engagemang och personal. Arbetet med att utveckla landslaget i sportklättring fortsätter och det är nu prioriterat att få klart en beskrivning av uppdraget och rollen som förbundskapten så att en sådan kan rekryteras. Dessutom är det viktigt att den pågående utvecklingen får fortsätta med tydliga kriterier och en möjlighet för alla att veta vad som krävs för att satsa på internationell tävlingsklättring.
Satsningen på en kommande generation av klättrare, dvs barn och ungdomsverksamheten, är fortsatt ett av våra största områden och där det finns mest stöd och resurser från Riksidrottsförbundet. Utöver beslut om riktlinjer för hur Idrottslyftet ska fördelas diskuterade vi även behov av en eventuell kommitté som stöd i detta arbete.
Avslutningsvis är det viktigt att säga att detta mötet var en tid av överlämning, då vi fick möjlighet att avtacka Karin Persson och välkomna Emma Borggren-Franck som generalsekreterare för Svenska Klätterförbundet. Vi tackar därför Karin som med sina tio år i verksamheten varit med och lett den fina utveckling vi nu ser i ett stort frilufts- och idrottsförbund.
Truls, Förbundsordförande Svenska Klätterförbundet
truls.neubeck@klatterforbundet.se
 
 

Kommande möten
Kommentarer från tidigare möten