Rapport om olyckan på Vinternberget klar


Klätterförbundets säkerhetskommitté har färdigställt sin incidentrapport om olyckan på Vinternberget i Bohuslän.
Två klättrare från Göteborgstrakten skadades allvarligt när en del av klippan lossnade.
Olyckan inträffade den 20 oktober, vilket Bergsport.se tidigare har berättat om. Kvinnan fick livshotande och mannen allvarliga skador. Båda träffades av stenblocket och att kvinnan bar hjälm räddade antagligen hennes liv.
Två norska klättrare som befann sig på platsen hjälpte till med räddningsarbetet. Med tanke på de svåra omständigheterna och trots brist på kunskaper i kamraträddning var de till mycket stor hjälp, konstaterar säkerhetskommittén.
Säkerhetskommittén har låtit två geologer titta på bilder och filmer av det nedfallande blocket. Geologerna menar att bergarten innehåller biotit, ett lermineral som kan vara mycket poröst.
Incidentrapport stenrasolycka, Vinternberget i Bohuslän