Ordförandens kommentar


En plan för nästa steg i strategiska riktningen, ordförandes kommentar från styrelsemötet den 8 dec 2018.
Styrelsen samlades för att besluta om verksamhet och ekonomisk plan för 2019. Under året har mycket hänt och förbundets olika verksamhetsområden har tagit viktiga steg i den strategiska riktningen som ni beslutade om på förbundsmötet. Inte minst har kommittéerna och landslagen arbetat hårt och nu planerat för en fortsatt utveckling. En utveckling där de första stegen kan tas 2019 för att sedan ytterligare växla upp verksamheten 2020. Det handlar om allt från vårt viktiga säkerhetsarbete, via en utvecklad möjlighet att träna och tävla i Sverige till satsningar på access och utbildning.
Det är därför riktigt roligt att vi hittat en balans av intäkter som ger en ökad möjlighet att fortsätta utvecklingen de kommande åren. Med 1,8 miljoner i medlemsintäkter, 3,3 miljoner i bidrag från RF och 1,8 miljoner från Svenskt Friluftsliv, 700 tusen i deltagaravgifter, sponsorintäkter på 600 tusen och 1 miljon i en strategisk satsning av det egna kapitalet satsar vi sammanlagt 9,2 miljoner kr på att utveckla svensk klättring. De ekonomiska satsningarna fördelas mellan en 300 tusen kronor i en utökad satsning på access, 1 miljon i större projekt för att utveckla våra utbildningar, 1,9 miljoner för träning och tävling, 200 tusen i arbetet med anläggningar, 2,3 miljoner för övrig verksamhet samt 3,5 miljoner för kansliets medarbetare och arbete.

Satsningarna på access och utbildning gör nu också att vi söker er som vill engagera sig inom dessa områden, inte minst kommer vi söka ordförande för access- och utbildningskommittén som vill leda och fortsätta utveckla arbetet med stöd av kansliet. Anläggningskommitteen har även utarbetat ett nytt stöd som vi nu kommer kunna erbjuda er som vill ha hjälp med att bygga eller driva klätterväggar på ett säkerhetsmedvetet sätt. Det fortsatta utvecklingsarbetet kring alla våra prioriterade områden stärks ytterligare i och med att vi kommit överens med KABO (Klätteranläggningarnas branschorganisation) om en gemensam viljeinriktning att utveckla klättringen.
På mötet arbetade vi också vidare med uppdragen med en ny vision samt kommunikation för klätterförbundet. I detta arbete kommer vi behöva hjälp och input från er, så vi ser fram emot kommande dialog i olika forum. Vad det gäller policyarbete och förebyggande värderingsarbete har vi beslutat att följa det stöd och de riktlinjer som tagits fram av Riksidrottsförbundet.
Slutligen var det mycket roligt att vår nya GS, Emma Borggren Franck, kunde vara med större delen av mötet och på så sätt förbereda sig för sin start den 1 mars 2019.
Så tack för ett givande år, god jul och gott nytt år och så hoppas jag på en fortsatt spännande tid för svensk klättring 2019.
Truls, Förbundsordförande Svenska Klätterförbundet
truls.neubeck@klatterforbundet.se