Reseförsäkring i medlemskapet från 2019

Foto: Jonas Paulsson
En av förmånerna att vara medlem i en förbundsansluten klätterklubb är att alla medlemmar omfattas av en medlemsförsäkring. Från och med 2019 utökas försäkringen med en bra reseförsäkring.
Klätterförbundets medlemmar har genom åren haft möjlighet att mot en extra kostnad teckna en resetilläggsförsäkring för klättring utanför Norden. Försäkringen omfattar en rad kostnader som EJ omfattas av medlemsförsäkringen eller de vanligaste hem- och olycksfallsförsäkringarna. Från och med 2019 inkluderas reseförsäkringen när du bli medlem i en förbundsansluten Klätterklubb.
Att resa, klättra på nya ställen och upptäcka nya klippor är en av många underbara saker med klättring. Det är därför riktigt roligt att alla medlemmar kommer omfattas av reseförsäkringen. Klätterförbundet handlar ytterst om att förbättra för klättrare, något jag tycker detta är ett bra exempel på, kommenterar Klätterförbundets ordförande Truls  Neubeck.

Resetilläggsförsäkringen omfattar:
  • Sjukvård
  • Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada eller sjukdom
  • Tandbehandlingskostnader
  • Merutgifter för hemtransport
  • Gäller i hela världen (upp till 6000 m)
  • Räddning & eftersök av helikopter högst 100 000 kronor per skadetillfälle

Vi vet att många passar på att åka utomlands runt jul och nyår och som en extra julklapp bjuder Klätterförbundet deras klubbmedlemmar på resetilläggsförsäkringen från den 20 till den 31 december. För att få tillgång till försäkringen över årsslutet behöver du anmäla att du ska ut och resa till kansliet@klatterforbundet.se senast den 20 december.

Fullständiga försäkringsvillkor för Klätterförbundets medlems- och resetilläggsförsäkringar:

pdf Försäkringsinformation klättring

Ytterligare information hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Har du råkat ut för en olycka? Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud!