JSM Boulder, Halmstad

resultat boulder
resultat boulder
När: 17-18 november 2018
Arrangör: Kvibergs Klätterklubb och Halmstads Klätterklubb

Klasser: Junior (Född 2000-1999), Ungdom A (Född 2001-2002),
Ungdom B (Född 2003-2004).

Regler: Kval IFSC Onsight 6 problem. Final IFSC Onsight 4 problem.

Anmälan: tavling@kvibergsklatterklubb.se ange namn, klubb, klass och födelseår.

350 kr senast 11/11 till bankgiro 5865-5127, ange JSM och namn.

Efteranmälan fram till tävlingsstart 450 kr.

Huvuddomare: Charlotte Hederén
Ledbyggare: Daniel Olausson och Axel Hultqvist.
Sekretariat: Ragnar Hallgren
Projektledare: Magnus Röst
Tävlingsledare: Joakim Tunje
Frågor och anmälan av tävlande och funktionärer skickas till tavling@kvibergsklatterklubb.se
Preliminärt schema (justeras med antalet tävlande):

Lördag
Registrering öppnar 08:00
Isolering öppnar 08:00
Isolering stänger YB 08:30
Isolering stänger YA 10:45
Isolering stänger Jun 13:00
Kval YB 09:00
Kval YA 11:15
Kval Jun 13:30
Söndag
Isolering öppnar 07:00
Isolering stänger YB 07:30
Isolering stänger YA 10:30
Isolering stänger Jun 13:15
Presentation och observation 08:00
Final YB 08:15
Presentation och observation 10:45
Final YA 11:00
Presentation och observation 13:30
Final Jun 13:45
Prisutdelning 16:15