Att bygga klättervägg

Bild från byggnationen av klätterväggen i Skellefteå Kraft Arena. Foto Skellefteå KFUM

Har din klätterklubb ingen vägg eller en som inte uppfyller era behov? Nu finns informationsbroschyr Att bygga klättervägg att beställa från kansliet.
I Klätterförbundets strategi ingår det att arbeta för fler och bättre klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring. En del arbetet har varit att ta fram informationsbroschyren Att bygga klättervägg. Broschyren kan användas som ett stöd och vägledning i processen att bygga klättervägg och innehåller bland annat tips om planering, finansiering, design och drift.
De typer av klätterväggar som omfattas i denna vägledning är boulderväggar och repklätterväggar som regleras av standard SS-EN 12572-1 och SS-EN 12572-2. Broschyren vänder sig i första hand till klubbar, men även andra aktörer kan ha nytta av informationen. Förhoppningen är att många frågor besvaras i denna vägledning och att den bidrar till en positiv utveckling av fler klätterhallar runt om i Sverige. Broschyren är kostnadsfri för Klätterförbundets medlemmar, frakt tillkommer. Övriga beställare betalar 20:-/st + frakt. Information om hur du beställer hittar du i vår webshop.
Broschyren finns även att ladda ner som PDF version.