Idrottslyftet utbetalningar


Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets klätterklubbar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. Bidrag delas ut till utbildning, anläggning, föreningssamverkan, tävlingar, läger och prova på verksamhet.

Klätterförbundet har tre ansökningsdatum 1 mars, 1 juni och 1 oktober för Idrottslyfter. Nu är alla ansökningar behandlade från första ansökningsperioden. Totalt 15 klubbar kom in med 33 ansökningar. 15 av dessa ansökningar godkändes till ett värde av 133 577 kronor. Sammanlagt har Klätterförbundet 528 000 kronor att fördela till klubbansökningar under 2018.
Vi kan även presentera Klätterförbundets utbetalda LOK-stöd 2017. LOK-stöd kan sökas av klätterklubbar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Klätterklubbarnas LOK ansökningar är en av de parametrar som påverkar hur mycket pengar Klätterförbundet kan dela ut på Idrottslyftet.
Godkänt och utbetalt LOK-stöd 2017
Information om Idrottslyftet
Information om LOK-stöd
Följande ansökningar godkändes.

Eskilstuna Klätterklubb
Tränarutbildning, 11 577 kronor
World cup preparation Camp,  2 500 kronor
Eskilstuna Climbing  Open, 3 500 kronor
Halmstad Klätterklubb
Förbättringsarbeten av klätterväggarna,  25 000 kronor
Hudiksvall Klätterklubb
Utöka vägg, 15 000 kronor
Jönköping Klätterklubb
Säkerhetsutbildning utrustning, 1 500 kronor
Kvibergs Klätterklubb
Tränarutbildning, 3 500 kronor
Solna Klätterklubb
Ungdomsläger i Västervik, 6 000 kronor
Söderslätts Klätterklubb
Yoga för unga klättrare, 2 000 kronor
Västerås Klätterklubb
Juniorläger x 2, 12 000 kronor
Nya grepp, 17 000 kronor
Byta ut gammal utrustning, 8 000 kronor
Örebro Klätterklubb
Distriktstränare 2018 – Närke, 15 000 kronor
Utrustning, 5 000 kronor
Berg 2018, ungdomsläger, 6 000 kronor
Vid frågor om IdrottsLyftet ring 08-699 65 23 eller maila jessica.leander@klatterforbundet.se.