Distriktsmästerskap Väst

Den 12-13 maj anordnar Kvibergs klätterklubb tillsammans med Halmstad Klätterklubb och Svenska Klätterförbundet Distriktmästerskap Väst i klättring.
Tävlingen är öppen för barn och ungdom upp till det år de fyller 15 och är medlemmar i en klätterklubb som har sitt geografiska läge i Bohuslän, Västra Götaland och Halland. Barn och ungdom från andra klätterklubbar är varmt välkomna att delta i sin respektive klass men kan inte bli distriktsmästare.
Plats
Halmstad klätterklubb, Slottsmöllan, 302 31 Halmstad
Klasser

  • Knattar B Pojkar/Flickor  (07-öppen nedåt)
  • Knattar A Pojkar/Flickor (05-06)
  • Ungdom B Pojkar/Flickor (03-04)

Regler och format
Topprep
Kval: IFSC flash, två kval leder där leden visas innan för alla deltagare och deltagarna får även kolla på varandra när de klättrar. Grepp-poäng avgör placering.
Final: IFSC flash, 10 klättrare i varje klass till final där en finalled klättras på flash vilket betyder att klättrarna kommer visas leden innan klättring och får även kolla på varandra när de klättrar. Grepp-poäng avgör placering.
Boulder
Kval: Gruppkval 20 problem klättras under 2 h och antal toppar avgör placering.
Final: Gruppfinal: 10 klättrare i varje klass till final där 4 problem klättras under 1 h och man har 5 försök/problem. Här avgör först antal toppar och sedan bonusgrepp placering.
Speed
Kval/final: 1 speedled klättras 2 gånger och den sammanlagda tiden avgör placering.
Det sammanlagda resultatet från alla 3 discipliner räknas sen samman och en distriktsmästare koras i respektive klass för pojkar/flickor. För att kunna bli distriktsmästare måste man delta i samtliga discipliner, dock kan man delta i enskilda discipliner men resultatet kommer då redovisas separat för varje disciplin.
Anmälan
Anmälan sker via anmälningsformulär på Kvibergs klätterklubbs hemsida, ange namn, klass, klubb och födelseår.
Kostnad 100 kronor, sista anmälningsdag 7/5. Efteranmälan 150 kronor, går att göra fram tills tävlingsstart.
Betalning sker till bankgironummer 5865-5127 ange klass och namn.
Huvuddomare
Lars Högström
Ledbyggare
Axel Hultqvist
Tävlingsledare
Olof Hedberg