Valberedningens förslag på ny styrelse

Foto Robin Dahlberg.
Nu är det snart dags för förbundsmöte. Valberedningen presenterar här sitt förslag på ny styrelse i Svenska Klätterförbundet.
Den 14-15 april  är det dags för Klätterförbundets förbundsmöte. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år. På mötet samlas landets klätterklubbar för att fatta beslut om Klätterförbundets verksamhet de kommande åren.
Information om plats, tider och handlingar till förbundsmötet.
Inför mötet arbetar valberedningen med uppdraget att lämna förslag på styrelse för nästa mandatperiod. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud har rätt på förbundsmötet nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat skall försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.  Förbundsstyrelsen har förutom ordförande sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Här är de nio personer valberedningen föreslår ska ingå i styrelsen 2018-2020:

Truls Neubeck, ordförande, Bohusläns KK

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Just nu pågår en mycket spännande utveckling i klättersverige. I denna utveckling tror jag det är väldigt viktigt att vi både försöker ta till vara den samlade erfarenheten och engagemanget, samtidigt som vi klarar av att möta behov och önskemål från allt fler klättrare och skidalpinister. Om jag kan vara med och bidra till detta känns det väldigt roligt.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Personligen så har jag har ett brett intresse för alla delar av klättring och bergsport, något som i förbundet framförallt handlar om att få ett utvecklingsperspektiv att genomsyra verksamheten.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag har en del kunskap om ideell sektor, utvecklingsarbete och styrelsearbete som jag hoppas kan vara bra bidrag. Och så tror jag min nyfikenhet kan bidra med några viktiga frågor i olika sammanhang.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Förutom den föregående perioden som ordförande i Klätterförbundet så har jag även varit ordförande och är fortfarande styrelseledamot i flera andra föreningar och kommittéer. Till vardags arbetar jag med ledning och styrning i ideell sektor.

Anette Andersson, ordinarie ledamot, Åredalens KK

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Kan jag genom att vara en del av styrelsen verka för och utveckla svensk klättring under ett antal år tar jag mig gärna an den uppgiften. Det känns naturligt, som klättrare, att göra det när frågan ställs.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag drivs av att få människor att våga göra saker, oavsett aktivitet. Jag skulle säga att drivkraften i denna roll skulle vara densamma. Det som ligger mig närmast privat är alpin klättring och skidbestigning, så projekt inom dessa områden kan sägas intressera mig särskilt.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Genom att tillsammans med övriga i styrelsen driva och genomföra aktiviteter och projekt enligt den antagna verksamhetsplanen. Förhoppningsvis är den bredd och erfarenhet jag har, som både klättrare och tidigare aktiv skidalpinist, en fördel i styrelsearbetet. Har arbetat med kommunikation i olika roller under hela mitt yrkesliv, vilket gett erfarenheter som jag hoppas kunna bidra med.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag sitter i styrelsen för Företagarna Åre. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och företräder 70 000 företagare i Sverige. Tidigare satt jag i styrelsen för Historic Hotels of Europe, en organisation bestående av historiska hotell i Europa. I övrigt har de chefs- och ledarpositioner jag haft tidigare i arbetslivet nytta i utvecklings- och processarbeten. Jag har jobbat sju år på en av Sveriges största ideella organisationer. Numera driver jag eget företag som fotograf och skribent, och kan sedan nyår kalla mig författare då min första bok kom ut, en guidebok över Jämtlands topptursfjäll, skriven med tre vänner.

Lollo Blomberg, ordinarie ledamot, Stockholms Klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
När frågan kom upp såg jag det som en självklarhet att engagera mig i förbundet med tanke på vad klättring har gjort för mig, mina vänner och min lilla familj. Jag ser fram emot att komma förbundet ännu närmare efter ett par år som ordförande i breddkommittén.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag gillar bredden i klättring. Från att ta med mina barn ut på småstenar, nöta på plastgrepp inomhus, till att få åka iväg själv på en isklätterträff. Klättring ger så mycket glädje och personlig utveckling att jag vill kunna påverka att fler får chansen att prova på olika discipliner inom klättring. I alla delar av Sverige och med samma förutsättningar.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Att det finns ett intresse av klättring och en vilja att påverka klättersverige till det positiva är en stor drivkraft. Jag har en bakgrund inom turismvetenskap och marknadsföring och ser klättring som en stor möjlighet till destinationsutveckling och fritidssysselsättning. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen driva de frågor som klubbarna och medlemmarna tycker är viktigt.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag sitter idag som ordförande i breddkommittén inom SKF där vi arbetar med frågor som rör rekreationsklättrare både inomhus och utomhus. Via kommittén har vi arrangerat allt från nationella träffen, jam clinics på inomhusgym till isklätterträffar. Jag ser fram emot att jobba ännu närmare förbundet i och med styrelseuppdraget.

Frida Heilert, ordinarie ledamot, Sundsvalls KK

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Det finns egentligen två anledningar. Den första är att jag tycker att Klätterförbundet gör ett viktigt arbete och att det är väldigt roligt att få vara med och bidra i det arbetet. Den andra anledningen går i linje med min syn på klättring som katalysator för personlig utveckling. Det gäller att utmana sig och våga prova nytt för att komma vidare och jag ser engagemanget i styrelsen som ett tillfälle att lära mig mer om förbundet, och om mig själv.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag vill att klättring ska handla om gemenskap, ansvar, tillit, glädje samt fysiska och mentala utmaningar, oavsett disciplin och nivå. Som feminist vill jag också verka för förbundets och klättringens fortsatta utveckling mot en jämställd och inkluderande organisation med utrymme för en större mänsklig mångfald.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Mitt mål som klättrare är att bli komfortabel i så många discipliner som möjligt, vilket gör att jag försöker ha ett helhetsperspektiv på vad klättring är. Jag tror detta kan komma till nytta i styrelsearbetet i en organisation med många olika inriktningar som Klätterförbundet. För mig är det också viktigt att det arbete vi gör i styrelsen hela tiden handlar om klättringen och alla klättrares bästa, inte vad jag personligen tycker är viktigast eller roligast.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Nu har jag varit med i förbundsstyrelsen nästan ett år och det har varit väldigt lärorikt och kul, med många personliga och strategiska utmaningar. Men det är en pågående process och jag hoppas få vara med och fortsätta utveckla förbundet och mig själv de kommande två åren också.

Adam Herring, ordinarie ledamot, Nacka Värmdö KK

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Klättring är en otroligt givande aktivitet som jag sysslar med på fritiden och arbetar med. Mitt engagemang i styrelsen är ett sätt för mig att bidra och ge tillbaka till det ”klättercommunity” som gör så mycket för mig. Hittills har arbetet i styrelsen varit väldigt lärorikt och kul och jag hoppas att jag får förnyat förtroende.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag vill förenkla för klubbarna att bedriva sin verksamhet och sänka trösklarna för dem som vill börja att engagera sig ideellt. SKF behöver bli en än mer effektiv och transparant organisation. Så mycket som möjligt av det operationella arbetet ska ske lokalt och regionalt. Vi måste rensa upp bland våra ambitioner och sikta in oss på att göra några saker riktigt bra centralt. Då kan de lokala klubbarna få de förutsättningar de behöver för att kunna bedriva en verksamhet i linje med sina ambitioner.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag har lång erfarenhet av klättring som yrke och har länge engagerat mig ideellt inom träning och barn och ungdomsfrågor. Jag gillar att hitta kreativa lösningar på problem och synergier mellan parter som från börjar inte drar åt samma håll. Jag har ett ben inom många olika klätterdiscipliner och för mig så är helheten otroligt viktig. De separatister som tycker att viss klättring och vissa klättrare är bättre än andra har jag inte så mycket sympati för.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag har suttit med i flera klätterklubbars styrelser och har de senaste åren suttit i SKF:s styrelse. Den första perioden var styrelsearbetet bitvis konfliktfyllt och oorganiserat. Trots detta så har jag haft otroligt roligt och känner att det har varit ett riktigt privilegium att sitta i den tidigare och nuvarande styrelsen.  Den senaste perioden har arbetet gått riktigt bra och vi har fått på plats en bra rutin för hur vi genomför vårt uppdrag. Jag hoppas få chansen att arbeta vidare och hjälpa duktiga engagerade klättrare i klubbarna runt om i Sverige.

Lars Lindwall, ordinarie ledamot, Tunaberg HKK

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag vill gärna var med och bredda klättringen. Göra den mer tillgänglig så att fler kan komma ut och upptäcka vilken fin fritidssysselsättning klättring är.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Utbildning och kommunikation.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation och organisationsförändring. Att öka transparensen och fånga upp insikter från medlemmarna är centralt för att förstå de utmaningarna som klubbarna har i sin dagliga verksamhet, och i sin tur hitta processer som styrelsen och förbundet kan använda för att stötta klubbarna. Det ser jag som det viktigaste arbetet framåt.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Innan jag blev vald som ledamot till styrelsen i SKF hade jag inte någon direkt erfarenhet av arbete i någon styrelse, men i vårt jobb i styrelsen så har jag klart fått mersmak. Att få vara med och utveckla svensk klättring är både peppande och något som jag är mycket ödmjuk inför.

Thomas Winnberg, ordinarie ledamot, Kiruna KK

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag har suttit med i förbundsstyrelsen under denna mandatperiod och arbetet känns kul och inspirerande. Därför känns det naturligt att visa intresse att fortsätta.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Bredd, säkerhet och utbildning känns viktigt. Tycker att det är kul med det ökade intresset för klättersporten i alla dess former. Mitt egna största intresse är att vara ute i alpin miljö, sommar som vinter.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Arbetet i styrelsen fungerar bra och vi har hittat en bra form och strategi kring arbetet med att utveckla klättringen i alla dess former. Jag har kunskaper, erfarenhet och kontakter från mitt arbete och fritidssysselsättning som jag tror kan bidra till att bedriva arbetet framåt. Som person gillar jag att arbeta med utvecklingsfrågor.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag sitter med i den nuvarande förbundsstyrelsen som kassör. Arbetar idag som räddningschef i Kiruna.

Martin Hjälle, Eksjö KK, suppleant

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Klätterförbundet har en viktig roll att spela för alla klättrare i Sverige. Jag ser en otrolig utveckling vad gäller nya hallar för klättring inomhus, med fler medlemmar än någonsin på de orter som har en väl utformad inomhushall. Jag vill att fler ska komma ut i naturen och klättra och det ska finnas möjligheter via förbundet och lokala klubbar att lyckas med det. Jag vill verka för att öka engagemanget i de delar som har med snö och is att göra. Att verka för skidalpinism, isklättring och alpin klättring.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Allting som har med snö eller is är det som jag känner mest för, att hitta ett äventyr varje gång jag ger mig ut. Att kunna kombinera skidor med klättring för att komma till en avlägsen dal eller bestiga en fin topp och skida ner i lössnö gör mig fylld av energi och glädje. Sen har jag ett starkt intresse i att göra våra lokala klippor sport och trad mer tillgängliga och välskötta för att öka möjligheten att klättra för alla.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Att arbeta för det som jag anser är kärnan i Klätterförbundet, klättring i alla dess former oavsett om det är på snö, is, klippa eller frusen turf. Att arbeta för alla medlemmar, oavsett om man kör Keb Classic på skoj eller om man pressar på ett boulderproblem gång på gång, år efter år. Att med en positiv inställning och med ett starkt driv vara en lagspelare inom förbundet.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag har varit aktiv i föreningsliv hela mitt liv både som utövare och förtroendevald.
Min erfarenhet från andra sporter och riksförbund kommer väl till pass i Klätterförbundet. En bakgrund från Försvarsmakten tillsammans med arbete som Projektledare, Platschef och Avdelningschef inom olika företag gör att jag är van att driva idéer till verklighet.

Fredrik Örneblad, Västkustens SKK, suppleant

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Min uppfattning är att uppdraget kan bli både spännande och utmanande. Det är en chans att bidra och lära till en sport jag lever för.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Inte än.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag hoppas att min kunskap blir värdefull i styrelsearbetet. Förhoppningsvis kommer jag in med några nya perspektiv.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Till vardags hjälper jag företagare, något som innebär en vana vid strategiskt arbete, inte sällan i styrelserummet. Till detta har jag även genomgått styrelseutbildningar.
För tillfället sitter jag i styrelsen för två andra verksamheter som ordförande respektive ledamot.