Förbundskapten Timo Kero avsäger sig uppdraget

Timo Kero.
Vid senaste styrelsemötet behandlades frågan om landslagens uppdrag och ledning. Styrelsen inser att det i landslaget sport funnits administrativa brister samt att förbundets värderingar inte alltid präglat verksamheten vilket de naturligtvis tar ansvar för. Efter dialog med Timo Kero om behoven i förbundets fortsatta utveckling har han valt att avsäga sig uppdraget som förbundskapten. Detta innebär att vi för närvarande saknar förbundskapten och att förbundet behöver söka en ny ledning för landslaget sport.
– Till en början vill vi tacka för den tid och engagemang Timo lagt ned på landslaget både under tiden som förbundskapten och som landslagscoach innan dess. Vi är medvetna om att detta kan innebära en kortare period med bristande ledning och stöd. I det läge som uppstår och i behovet att hitta en ny förbundskapten är det väldigt viktigt för oss att involvera landslagsaktiva, personer med tidigare erfarenhet av träning och tävling på elitnivå samt kunskaper från andra idrottsförbund. Även om det kan ta lite tid tror vi därför att vi genom en tydlig och öppen process ganska så snart kan presentera en ny och förstärkt landslagsledning, säger Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet
För frågor om den planerade verksamheten med tävlingar och läger vänligen kontakta generalsekreterare Karin Persson. I övriga frågor att kontakta ordförande Truls Neubeck.