Valberedningen behöver dina nomineringar nu


Valberedningen söker drivande och engagerade personer som vill vara med och föra klättring och skidalpinism i Sverige framåt! Skicka in din nominering senast den 26 februari.
Valberedningen arbetar med att ta fram kandidater till Klätterförbundets styrelse för nästa mandatperiod. Följande styrelseledamöter ställer inte upp för omval: Andreas Atthammar, Joel Nyberg, Jenny Råghall och Thomas Winnberg. Följande styrelseledamöter ställer upp för omval: Frida Heilert, Adam Herring, Cecilia Horak, Lars Lindwall och Truls Neubeck.
Klätterförbundets styrelse väljs av förbundsmötet och är förbundets beslutande organ då förbundsmötet inte är samlat, det vill säga under mandatperioden mellan två förbundsmöten. Styrelsen driver verksamheten i enlighet med förbundets stadgar, idéprogram och den verksamhetsplan som antogs av senaste förbundsmötet.
Valberedningens inriktning är att styrelsen i sin helhet ska:

  • vara brett förankrad med både regional spridning och jämlik könsfördelning,
  • spegla förbundets samtliga discipliner,
  • ha god kontinuitet i styrelsearbetet och i den långsiktiga ledningen av Klätterförbundet.

Nominera till verksamhetsrevisor

Valberedningen söker också kandidater till posten som verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorn ska bl.a. kontrollera att Klätterförbundets fakturor har hanterats korrekt, granska styrelsens protokoll samt granska att tagna beslut har verkställts. Valberedningen söker i första hand en person som kan tänka sig att vara verksamhetsrevisor under en längre period framöver.

Kontakta valberedningen

Har du eller din klubb förslag på personer som ni vill se som styrelsemedlemmar eller verksamhetsrevisor? Tveka inte att kontakta oss med nomineringar, eller med frågor om vad arbetet innebär!
Vid nomineringar ber vi er att ange namn, klubbtillhörighet, e-postadress, telefonnummer och en motivering till varför personen skulle vara en bra styrelsemedlem/verksamhetsrevisor. Fråga helst också personen om den är intresserad av att vara styrelsemedlem/verksamhetsrevisor och har möjlighet att lägga tid på arbetet.
Senast den 26 februari 2018 behöver vi era nomineringar.
Kontakta valberedningen på valberedningen@klatterforbundet.se

Läs mer

Förbundsmöte 2018, 14 -15 april, Bosön, Lidingö.