Efterlängtad utbildning om utrustningshantering

Foto: Maria Pernemalm
I dagsläget finns det ingen bra litteratur eller utbildning för frågor som rör utrustning, utrustningshantering och lagstiftningen om utrustning. Det vill Göteborgs klätterklubb ändra på!
Sedan konsumentverkets granskning av klättring 2015 så har det lagts en allt större vikt på att alla delar av organiserad klättring ska uppfylla lagens krav.
Under de gångna åren har Klätterförbundets olika kommittéer aktivt arbetat med att höja säkerheten.  Säkerhetskommittén har hjälpt klubbar och andra arrangörer med bra underlag för riskhantering. Utbildningskommitté har kontinuerligt utvecklat och uppdaterat normer för instruktörer och kurser. Anläggningskommittén har hjälpt klubbar med att bygga säkra anläggningar.
Ett område där det dock saknas kunskaper, både hos auktoriserade instruktörer och klätterhallar, är om de olika krav som ställs på vår utrustning. För den enskilde klättraren gäller det främst att köpa rätt grejer, men när man arrangerar klättring så blir kraven högre. Klätterförbundets anläggningskommittén har i samband med certifiering av klätteranläggningar fått många frågor om just utrustningshantering och kontroll av utrustning.

I dagsläget finns det tyvärr ingen bra litteratur som rör frågor om utrustning, utrustningshantering och lagstiftningen om utrustning. Svensk lagstiftning kräver heller ingen utbildning för att inspektera/kontrollera personlig skyddsutrustning, även om många utbildningsföretag gärna ger sken av detta. Det hela blir inte bättre av att det inte heller krävs någon specifik behörighet för att hålla sådana kurser, vilket gör att de kurser som finns håller varierande kvalité.
Det är här Göteborgs Klätterklubb kommer in i bilden. De har tagit fram en kurs med fokus på krav och kontroll av den utrustning vi använder inom klättringen. Kursen är två dagar och innehåller både genom gång av gällande lagstiftning och hur man praktiskt kontrollerar normal klätterutrustning. Bakom kursupplägget  ligger Per Forsberg. Per har lång erfarenhet av säkerhetsfrågor både professionellt och ideellt . Han jobbar med industriellt  fallskydd och har även jobbat på  klätterhall . Utöver det är även Per auktoriserad klätterinstruktör och medlem i Klätterförbundets anläggningskommitté.
Endast ett kurstillfälle är planerat i mitten av mars och det blev fullbokad på bara ett par dagar. På grund av det stora intresset är förhoppningen att kunna hålla ytterligare kurser under 2018.

Läs mer

pdfKlättring och produktsäkerhetslagen
pdfSäkerhetsplan för utomhusklättring V.1.0
pdfSäkerhetsplan checklista V.1.0
Konsumentverkets rapport 2015:11 Förebyggande säkerhetsarbete inom klättring.