Förbundsmöte 2018

Foto Jonas Wiklund.
Den 14-15 april är det förbundsmöte på Bosön utanför Stockholm. Här kommer en påminnelse om viktiga datum inför förbundsmöteshelgen.
Förbundsmötet är det högsta beslutande organet. Här beslutas om förbundets inriktning de två kommande åren. Det är medlemsklubbarna som röstar och därmed beslutar om vilken väg förbundet ska gå och vilka aktiviteter som ska göras för att nå dit.
Det är viktigt att er klubb är med och talar om vad just ni vill och vilka ni vill ska företräda er när förbundsmötet inte är samlat.
Program lördag, OBS! Preliminärt program

Fika finns på förmiddagen för de som anmält att de kommer tidigt eller bor över från fredag.
Lördag
11.30 -13.00 Lunch
13.00  Välkommen och presentation av deltagare!
13.30  Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen
13.45  Informationer
15.15  Fika, kaffe och kaka
15.30  Genomgång och diskussion av förslag från styrelsen och motioner
16.45  Verksamhetsplaner och ekonomisk plan för 2018-2019
17.30  Presentation av styrelsekandidater
18.00  Middag
Söndag
08.30 Registrering
09.00 Förbundsmöte
11.30 Utdelning av Bergsportpriser
12.00  Lunch
13.00  Förbundsmöte fortsätter
15.00  Preliminärt avslut

Motioner

Motioner skickas senast den 14 februari till kansliet. Motion, som skall vara skriftlig, skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast åtta (8) veckor före förbundsmötet. Rätt att inge motion tillkommer SDF, till SKF ansluten förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över motionen.

Nomineringar till styrelse och verksamhetsrevisor

Senast den 26 februari 2018 behöver valberedningen era nomineringar. Har du eller din klubb förslag på personer som ni vill se som styrelsemedlemmar eller verksamhetsrevisor? Vid nomineringar ber vi er att ange namn, klubbtillhörighet, e-postadress, telefonnummer och en motivering till varför personen skulle vara en bra styrelsemedlem/verksamhetsrevisor. Fråga helst också personen om den är intresserad av att vara styrelsemedlem/verksamhetsrevisor och har möjlighet att lägga tid på arbetet. Nomineringar skickas till valberedningen@klatterforbundet.se.

Anmälan till förbundsmötet

Anmälan för logi och mat ska vara Svenska Klätterförbundet tillhanda senast 12 mars. Efter detta datum måste vi släppa de reserverade rummen. Anmälan är bindande. Avbokning efter 18 mars debiteras full kostnad om ingen ersättare hittas. Anmälningsformulär Klätterförbundets Förbundsmöte 2018.

Fullmakt

Endast ombud med ifylld fullmakt har förtroende att rösta för den angivna klätterklubben. Fullmakten ska vara ifylld innan förbundsmötet och underskriven av föreningens firmatecknare/ordförande. Fullmakt Förbundsmöte 2018.

Läs mer

Praktiska detaljer, schema, boende, kostnad.