Bergsportpriset 2017

Foto Johanna Löfvenius.
Vilken klubb, arrangör, inspiratör, klättrare och lyft vill du ska få Bergsportpriset? Hjälp oss att hitta de klubbar och klubbmedlemmar som utmärkt sig som ett föredöme och inspiration för bergsport i Sverige 2017.
Klätterförbundet delar årligen ut Bergsportpriset till  klubbar och klubbmedlemmar som genom sina handlingar eller bedrifter utmärkt sig som ett föredöme och inspiration för bergsport i Sverige.
Bergsportpriset består av fem olika kategorier – årets klubb, årets arrangör, årets inspiratör, årets klättrare och årets lyft. Vi söker kandidater till alla kategorier. Klubbar och klubbmedlemmar aktiva i Klätterförbundets alla discipliner kan nomineras.
Nominera dina kandidater genom att fylla i det här formuläret. Vi vill ha din nominering senast den 8 Januari 2018.

Kategorier

Årets klubb

Utses till en klubb som utvecklats starkt och som bedrivit en verksamhet som på något sätt gett ett avtryck. En klubb som kan vara ett föredöme och en inspiration för andra klubbar i landet.

Årets arrangör

Till årets arrangör kan utnämnas klubb, kommitté eller nätverk av medlemmar som på ett lyckat och inspirerande sätt har genomfört ett eller flera arrangemang (t ex träff, läger, utbildning, seminarier eller tävling/-ar) som haft en regional eller nationell bredd och därmed nått en vidare krets av medlemmar.

Årets inspiratör

Utmärkelsen kan tilldelas en medlem (t ex tränare, ledare, funktionär, instruktör, nytursmakare) som på ett exceptionellt sätt, med fokus på andra, bidragit till utvecklingen av svensk klättring och är ett föredöme och inspiration för andra verksamma inom svensk bergsport.

Årets klättrare/skidalpinist

Till årets klättrare kan utnämnas den medlem som under året utmärkt sig genom en eller flera exceptionella prestationer eller bragder inom en eller flera klätterdiscipliner, både inom och utom tävlan.

Årets lyft

Årets lyft är ett stipendium och tilldelas den som under kalenderåret (dvs det år som prestationen/-erna ägt rum) fyller högst 19 år och som utvecklats mycket och har framtida potential utifrån den aktives egna förutsättningar.  Stipendiet består av 5 000:- och ska användas till något som förstärker utvecklingen av stipendiaten.
Läs mer om bergsportpriset och tidigare vinnare.