Kommentar styrelsemöte 15 nov


Under veckans telefonmöte pratade styrelsen om vad som framkommit i dialogerna med förbundets kommittéer. I dessa samtal framträder en allt tydligare bild av att de uppgifter som styrelsen delegerat till kommittéer varken setts över på lång tid eller ger den tydlighet som behövs för att kunna ge förtroende och följa upp ansvar.
Förutom behovet av att se över kommittéerna har vi sedan tidigare även identifierat att det är problematiskt att målstyra förbundets verksamhet samt att den önskade inriktningen bör vara att klubbarna (med stöd av förbundet) i högre grad ska vara dem som bedriver verksamhet som tex. träffar, tävlingar och utbildningstillfällen.
Utifrån den utveckling som sker i svensk klättring och den inriktning vi vill se på Klätterförbundet finner vi i styrelsen därför stor anledning att fundera på hur vi bäst organiserar arbetet med kommittéer samt att revidera uppdragsbeskrivningar för de olika kommittéerna.
I arbetet med att revidera kommittéernas uppdrag vill vi därför särskilt se över:

  1. hur kommittéernas arbete som rådgivande funktion och expertorgan för hela klättersverige kan beskrivas
  2. hur löpande arbetsuppgifter ska delas mellan kommittéer, kansli och eventuella andra (som utbildare, examinatorer, tränare och arrangörer)
  3. om delar av kommittéernas arbete i stället bör genomföras i projektform med tydlig tidsram, budget och målsättning
  4. hur struktur, kultur och resultat i kommitténs arbete och ordförandens uppdrag på bästa sätt kontinuerligt kan följas upp

För att detta ska bli så bra och transparent som möjligt vill vi göra detta inte bara tillsammans med kommittéer utan även med klubbar och aktiva klättrare. Så är ni intresserade och vill bidra med kompetens och erfarenhet i någon eller några frågor, tveka inte att höra av er med idéer och förslag till oss!
/Truls Neubeck
Ordförande
Svenska Klätterförbundet


Kommentarer från tidigare möten