NM boulder, Trondheim

Anmälan

Skicka din anmälan till kansliet@klatterforbundet.se, ange namn, födelsenummer och vilken klätterklubb du är medlem i. Sista anmälningsdag är den 27 oktober.
Anmälningsavgift 
Betala in 420 kronor i anmälningsavgift till BG 5822-0328 i samband med att du anmäler dig.