Beslut tagna under helgens styrelsemöte

Foto Joel Nyberg.
Under helgen den 16-17 september har vi haft styrelsemöte i klätterförbundet.
Det var en engagerad styrelse som i helgen tog sig an både uppkomna frågor och de långsiktiga utmaningar som svensk klättring behöver hantera. Under mötet kunde vi konstatera att vi i förbundet har en fantastisk bredd, med kompetenta instruktörer och tränare, många aktiva i alla åldrar och ett stort engagemang. Men samtidigt blir det tydligt att inte allt fungerar så bra som vi vill. Vi lyckas inte utbilda tillräckligt med instruktörer för att nya klättrare ska kunna komma ut och klättra säkert runt om i hela Sverige, det kan i många fall vara svårt att följa hur förarbete och beslut inom styrelsen och kommittéer gått till och det är inte alltid lätt att få samarbete, resurser och kompetenser att räcka till den önskade utvecklingen för både bredd och elit. Ibland kan man också undra om vi behöver ett mer levande samtal om vilka normer och värderingar som förväntas av oss aktiva i förbundet.
För att vi som fått förtroendet att leda klätterförbundet inte ska behöva skriva detta om ett år igen så fattade vi följande beslut:
För det första ska det från och med nu tydligt framgå på bergsport.se vad som beslutats, när vi behöver förslag och råd från er och vad som händer i arbetet med kommittéer och de mål som antagits på förbundsmötet. Det är av största vikt att vi får till en fungerande kommunikation mellan klättrare, klubbar, förbundsstyrelse, kommittéer och kansli annars så kommer vi ingen vart.
För det andra så har vi beslutat att ställa in den planerade kommittékonferensen. Inte för att den inte behövs utan av precis motsatt anledning, kompetensen hos våra kommittéer är avgörande för att förverkliga klätterförbundets uppdrag och det var alldeles för få som hade möjlighet att medverka denna helg. I stället kommer vi i styrelsen nu att kontakta de olika kommittéerna för att prata om det uppdrag som getts sedan förbundsmötet 2016, hur arbetet gått samt vad som behövs göra framöver.
Slutligen så beslöt vi att påbörja arbetet inför förbundsmötet 2018 med en klubbdialog om vad som behövs göras för att klättrare ska kunna utvecklas på sina villkor och efter sina önskemål. För att veta vad förbundet ska prioritera och om vi behöver organisera oss på andra sätt behöver vi göra detta tillsammans med alla klätterklubbar. Vi tror att det handlar om konkreta samtal om hur klättring går till i er klubb, vad ni skulle vilja utveckla, vad ni skulle behöva för stöd för att lyckas med detta samt vad ni tycker att Klätterförbundet ska prioritera.
Så bli inte förvånade om ni får ett nyfiket (och förhoppningsvis givande) samtal från någon i styrelsen, vi vill bara försöka påbörja en utveckling mot något som vi på sikt faktiskt tror kommer att främja och utveckla klättringen bättre än vad vi gör idag.
Så fort protokollet från mötet är justerat kan ni läsa om alla övriga ärenden som också togs upp i här: http://bergsport.se/klatterforbundet/protokoll/. Tveka inte heller att höra av er till oss eller kansliet om ni tillsammans med andra vill vara med och driva klättringen i Sverige framåt.
/ Truls Neubeck
Ordförande Svenska klätterförbundet
Efter en lång mötesdag avslutades lördagen med Klätterförbundets kärnverksamhet, klättring. Foto Andreas Enqvist

Kommentarer från tidigare möten