Uppdaterade utbildningsnormer

Hösten är här – gå en klippklätterkurs och få ut mer av din klättring. Foto: Nils Bäckman.
Klättrare: Ronny Ek. Led: Tugga knivar, 7-, Utby.

Ett av utbildningskommittés arbetsområden är att normera Klätterförbundets utbildningar. Under våren och sommaren har normerna för klippklätterkurser uppdaterats.
Arbetet med normerna är en viktig uppgift för utbildningskommittén. Det är normerna som sätter en lägstanivå för vad en viss kurs ska innehålla för att Klätterförbundet ska kunna gå i god för utbildningen. Du som går en kurs ska känna dig trygg med din instruktör har rätt kunskaper och att innehållet i kursen ger dig tillräckliga kunskaper för att vara en säker klättrare.
Fokus för uppdateringarna har varit att öka tydlighet kring vad en kursdeltagare förväntas kunna efter avslutad kurs och hur instruktören kan uppnå det. Nedan följer en lista med de uppdaterade kurserna plus en kommentar med vad som är uppdaterat.

  • Grundkurs klippklättring. Utbildningen fokuserar nu enbart på topprep. Kursmomenten är nu bygge av toppreps- och firningsankare samt klättring och säkring. Andremans klättring på led är borttaget.
  • Fortsättningskurs klippklättring. Kursen fokus ligger nu på ledklättring och säkring på singelpitch. Tidigare moment om multipitch är strukna.
  • Räddningskurs 1. Kursen utökas från en till två dagar för att ge utrymme för mer praktik.
  • Räddningskurs 2. Liksom räddningskurs 1 utökas kursen till två dagar för att ge möjlighet till mer praktik.
  • Aidkurs. Normen är numera tydligare på vilka kursmoment som ska ingå i en aidkurs.
  • Klätterledare utomhus. Reviderade metoder för repklättring.
  • Hjälpinstruktör klippa. Hjälpinstruktören har numera mandat att självständigt hålla firningsevent, och ska därmed kunna bygga nedsänkbart firningsankare.

Välj en auktoriserad instruktör då du ska gå en klätterkurs, för din egen säkerhet. Det garanterar att de har en gedigen utbildning för att ta hand om dig på säkraste sätt. Här kan du läsa mer om klätterförbundets utbildningar och hur du blir instruktör. Är du instruktör har frågor om de uppdaterade normerna är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig på Klätterförbundets kansli, Johanna Wernqvist, 08-699 65 22.