Fjärdhundra renoveras i bidragsprojekt

Foto: Andreas Andersson
Uppsala Klätterklubb har renoverat klippan vid Fjärdhundra i ett bidragsfinansierat projekt. Bland annat har hela berget bultas om.
UKK har fått anläggningsstöd från Upplandsidrotten för att genomföra insatsen, men ställer även upp med egna pengar. Enköpings Klätterklubb har också varit med och bidragit.
Alla leder har sets över och många av dem har bultats om och fått nya ankare. Några leder har borstats. Träd och sly framför klippan har sågats ned och grenar som hängt över utstegen har kapats. Klippan har också fått två nya, lätta leder.
UKK:s kassör Anders Malmgren på parkeringen vid Fjärdhundra. UKK har sökt bidrag från Accessfonden för att täcka kostnaderna för skyltarna.
Inriktningen på projektet har varit att öka säkerheten och tillgängligheten, framför med tanke på unga klättrare. Fjärdhundra har alltid varit känt för sin ”fostrande” bultning. Det har varit långt till den första bulten, men ibland även långt mellan första och andra bulten.
Själva jobbet med renoveringen utförs av Andreas Andersson, som även är nyhetsredaktör här på Bergsport.se.
Andreas har tidigare utfört bidragsfinansierade renoveringar på Stockholmsklipporna Flaten och Örnberget.
– Det är jätteroligt att få göra det här projektet! Första gången jag klättrade på Fjärdhundra var 2004 och ända sedan dess har jag retat mig på äventyrlig bultning och alla träd som stått framför den vänstra delen av klippan. Fjärdhundra har blivit som ett helt nytt berg, säger han.