Nationell träff

Helgen som var bjöd på sol och torr klippa i Dalarna och klätterträff med bredd­kommittén och Mora klätterklubb. På söndag förmiddag var det dags för klubbarnas nationella träff, som arrangeras de år vi inte har förbundsmöte. Frågor som diskuterades var:

  • fördelning av ekonomiska resurser inom förbundet, t ex förhållandet mellan idrott och friluftsliv, tävling och uteklättring. Varifrån resurserna kommer, hur de fördelas, vilka restriktioner som finns osv
  • förväntningar på anställda, utövare och ideella krafter
  • hur många medlemmar finns i förbundet, och hur många representerar de olika formerna?
  • önskemål om mer kommunikation och ökad transparens inom förbundet

Flera deltagare uttryckte uppskattning för möten som detta för att träffas, knyta kontakter och diskutera vägar framåt. Förbundsstyrelsens ordförande poängterade att de långsiktiga frågorna måste få utrymme för förbundets utveckling.

Joakim Tunje tar emot pris för Årets klättrare.
Joakim Tunje från Halmstads kk fick ta emot priset Årets klättrare av förbundsstyrelsens ordförande Truls Neubeck.