Ny klätterförare över Kebnekaiseområdet på gång.

Christer Bjuhr, Jon Moln Teike och Thomas Winnberg på Kebnekaise i början av mars 2017. Det är Kebekaises sydtopp som är synlig i bakgrunden. Foto Anneli Ortmon.
Kiruna Klätterklubb är i full färd med att samla in material för en ny klätterförare över Kebnekaiseområdet. 
Text och bild av Anneli Ortmon, Kiruna Klätterklubb.
Hösten 2016 fick Kiruna klätterklubb uppdraget att skriva en förare över klättringen i Kebnekaiseområdet. Det är Svenska Klätterförbundet som har sökt bidrag från Svenskt Friluftsliv för att en ny förare ska kunna bli verklighet. Det känns väldigt roligt att vi som klubb får vara en del av det här projektet! Kebnekaiseområdet är ett fantastiskt fjällmassiv med många möjligheter och vi önskar att fler ska kunna ta del av klättringen på vår bakgård.
Den tidigare föraren från 1982 är egentligen en sammanställning som klätterförbundet gjort. Den innehåller turbeskrivningar från STF’s fjälltursbok samt en förteckning över nybestigningar. Då STF’s fjälltursbok kom ut år 1952 finns det ett stort behov av en uppdaterad förare över Kebnekaiseområdet. Området har förändrats sedan föraren gavs ut – stenar har rasat och glaciärer har ändrat skepnad.
pdfKopia av STF’s fjälltursbok från 1952,  historiskt dokument.
Den nya föraren är tänkt att vara klar till 2019. Projektgruppen består av ett antal personer från klubben som är med och engagerar sig efter tid och förmåga. Det är många delar som ska till innan föraren är klar – det är klättring i området, fotografering, kartor, formgivning och skrivande.
Målsättningen är att vi ska skapa en inspirerande och tydlig förare i bokformat över den bästa klättringen i Kebnekaiseområdet. Under sommarmånaderna kommer vi ha ett basläger vid Kebnekaise fjällstation. Tanken är att vi med det som bas ska vara ute och klättra, dokumentera anmarscher och försöka sålla vilka turer som är värda att ha med i föraren!
För att slutprodukten ska bli så bra som möjligt tar vi tacksamt emot tips! Gärna om turer som ni tycker måste finnas med – men också om turer som inte är bra eller säkra nog. Har du gjort någon förstabestigning eller har annan information får du gärna höra av dig också!
Projektet har en e-mailadress som det går bra att kontakta oss via; k3kebnekaise@gmail.com