Ordförandens kommentar


Klätterförbundets nya styrelsen har nu haft sitt första möte. Här är ordförande Truls Neubecks kommentar. 
Efter att tillsammans ha gått igenom förbundets verksamhetsidé, värdegrund och vision är det lätt att bli ödmjuk. Ödmjuk inför det stora och viktiga uppdrag klätterklubbarna har gett oss förtroende och ansvar att styra mot. Men även inför allt det bra arbete som görs av klubbar, kommittéer och kansliet för att utveckla klättringen i Sverige.
Det handlar bland annat om att arbetet med att skapa strukturer för tränings- och tävlingsledare i alla åldrar, informera nyblivna uteklättrare hur vi beter oss vid klipporna eller att utbilda och dela erfarenheter mellan tävlingsarrangörer faktiskt har tagit viktiga steg framåt.
Men samtidigt finns mycket kvar att göra. Vill vi organisera fler klättrare och skidalpinister, få öppnat stängda klätterområden och bättre stödja våra elitaktiva, så finns det anledning att både prioritera och fatta beslut om utvecklingens inriktning. Klättring är också både idrott och friluftsliv, områden där klättringen inte är unik utan snarare skulle kunna lära mycket och ta del av det stöd som finns.
Jag ser fram emot det fortsatta arbetet och att möta aktiva klättrare, klubbar och föreningar för att lyssna och prata om hur vi tillsammans kan fortsätta. Vill ni berätta om era erfarenheter, engagera er i något av förbundets nationella uppdrag eller på annat sätt lyfta frågor som är viktiga för er är ni varmt välkomna att höra av er till förbundet och mig direkt.
Kanske ses vi på någon sten, klippa eller berg i sommar eller möts på den nationella träffen i Mora den 26-27 augusti?
Till dess, klättra säkert och ha roligt!
Truls, Förbundsordförande Svenska Klätterförbundet
truls.neubeck@klatterforbundet.se