Klätterförbundets nya styrelse

Klätterförbundets ny styrelse. Från vänster Frida Heilert, Jenny Råghall, Truls Neubeck, Thomas Winnberg, Adam Herring och Lars Lindwall. Andreas Atthammar, Cecillia Horak och Joel Nyberg saknas i bild.
Välbesökt förbundsmöte väljer ny styrelse.
42 personer från 23 klubbar närvarande på lördagens extra förbundsmöte.  Den enda fråga som tog upp på mötet var frågan om ny styrelse. Förbundsmötet valde att gå på valberedningens förslag. Den ny styrelsen består av

  • Truls Neubeck (Bohusläns klätterklubb), ordförande
  • Frida Heilert (Sundsvalls klätterklubb), vice ordförande
  • Thomas Winnberg (Kiruna klätterklubb), kassör
  • Andreas Atthammar (Fyrkantens klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Cecilia Horak (Lysekils klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Lars Lindwall (Tunabergs högfjäll och klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Jenny Råghall (Kiruna klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Adam Herring (Sickla klätterklubb), suppleant
  • Joel Nyberg (Västerås klätterklubb), suppleant

En närmare presentationer av styrelsemedlemmarna finns i valberedningens förslag. Mer information om den nya styrelsen kommer inom kort på bergsport.se.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.