Presentation av personerna i valberedningens förslag


Den 10 juni hålls extra förbundsmöte med uppgift att välja en ny styrelse. Här är en närmare presentation av personerna i valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår att följande personer ska ingå i Svenska Klätterförbundets styrelse. Läs mer om dem i intervjuerna här nedan.

Läs mer: Kallelse till extra förbundsmöte

Truls Neubeck, ordförande, Bohusläns klätterklubb


Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
För mig kommer klättring alltid att vara det som sker ute på klippor, på plast eller i snö och is. Det är där glädjen, utmaningarna och gemenskapen alltid har funnits mig. Samtidigt ser jag att Klätterförbundet har en väldigt viktig roll i att verka för att klättringen kan fortsätta utvecklas med fler klättrare, fina klätterställen och framgångsrika prestationer.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
För mig är klättring både friluftsliv och idrott. Det betyder att jag är intresserad av att det ska finnas fina, säkra och tillgängliga ställen att klättra både ute och inne. Jag vill också att klättring fortsätter vara en möjlighet för såväl barn och unga som gamla att klättra på sina villkor, både som glada amatörer eller som elitidrottare. Slutligen så ska vi som klättrare kunna fortsätta att utvecklas, i säkerhet, klätterteknik och gemensamma prestationer.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag får väl försöka hålla Klätterförbundets uppdrag i fokus och utifrån det leda mot vad som behöver göras för att förverkliga de mål och uppdrag som landets alla klättrare ger förbundet genom sina klubbar. Dessutom finns ju väldigt många engagerade och kompetenta klättrare som jag gärna vill jobba tillsammans med.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Förutom det lokala föreningslivet, med friluftslivs-, föräldra- och bostadsrättsföreningar där jag haft både ledamot och ordförandeposter, så har jag flera års erfarenhet av styrelsearbete inom ramen för mitt arbete. Till vardags finns jag även på Ideell Arena som verkar för strategisk utveckling av förtroendevalda och ledande tjänstemän i ideell sektor.

Andreas Atthammar, ordinarie ledamot, Fyrkantens klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag tycker att Klätterförbundet fyller en mycket viktig funktion med att stödja klättringen ute i landet samt representera klättring nationellt och internationellt. Svenska Klätterförbundet har hjälpt oss i Fyrkantens klätterklubb (Luleå) på flera sätt, bland annat med att komma igång med vår barn- och ungdomsverksamhet samt med att möjliggöra att fler personer kan komma igång med att klättra.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Klättring är bra på det sättet att alla kan hitta något inom klättringen som passar dem, inomhus/utomhus, avslappnat/hårt, sommar/vinter eller rep/matta. För mig att det viktigt att alla får möjlighet att prova på olika saker och att ingen inriktning glöms bort. Jag tycker att klättring skall vara för alla. Personligen så är jag (helst) en utomhusklättrare som tycker om att klättra med rep, med mycket tid tillsammans med kompisar vid en öppen eld och en kopp kaffe.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
För mig så att lagarbete en mycket viktig metod för att kunna nå fram till resultat. Det finns knappt några problem som man inte kan lösa tillsammans, med en positiv inställning och vilja att jobba ihop.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
2015 så startade ett gäng av oss Fyrkantens klätterklubb med huvudort i Luleå. Vi bestämde tidigt att klubbens devis skulle vara ”Klättring för alla!” och att vi skulle nå det med hjälp av ”utbildning, utveckling och trivsel”. Jag fick den stora äran att vara ordförande för klätterklubben under två perioder. Föreningsverksamheten går bra och vi var vid årsskiftet 2016/2017 totalt 228 medlemmar. När jag inte klättrar eller gör saker med familjen så jobbar jag som officer på Norrbottens flygflottilj.

Frida Heilert, ordinarie ledamot, Sundsvalls klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Det finns egentligen två anledningar. Den första är att jag tycker att Klätterförbundet gör ett viktigt arbete och att det skulle vara väldigt roligt att få vara med och bidra i det arbetet. Den andra anledningen går i linje med min syn på klättring som katalysator för personlig utveckling. Det gäller att utmana sig och våga prova nytt för att komma vidare och jag ser engagemanget i styrelsen som ett tillfälle att lära mig mer om förbundet.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag vill att klättring ska handla om gemenskap, ansvar, tillit, glädje samt fysiska och mentala utmaningar, oavsett disciplin och nivå. Som feminist vill jag också verka för förbundets, och klättringens, fortsatta utveckling mot en jämställd och inkluderande organisation med utrymme för en större mänsklig mångfald.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Min klätterberättelse började 2004, då på färgglada plastgrepp och med topprep och har sedan dess utvecklats till att omfatta även andra former av klättring. Mitt mål som klättrare är att bli komfortabel i så många discipliner som möjligt, vilket gör att jag försöker ha ett helhetsperspektiv på vad klättring är. Jag tror detta helhetsperspektiv kan komma till nytta i styrelsearbetet i en organisation med många olika inriktningar som Klätterförbundet.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Mina erfarenheter som volontär inom miljörörelsen har gett god insyn i vikten av en väl fungerande organisation, vilket jag tar med mig in i Klätterförbundet. Jag har också erfarenhet från att träna barn eftersom jag är engagerad som tränare i Karbins klätterskola för en helt fantastisk grupp entusiastiska barn mellan 7-10 år. Själva styrelsearbetet är nytt för mig, vilket kan vara berikande eftersom jag inte har med mig några begränsande idéer för hur styrelser ska arbeta och därför förhoppningsvis kan bidra med nya, innovativa lösningar och perspektiv.

Cecilia Horak, ordinarie ledamot, Lysekils klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag önskar att från förbundsnivå hjälpa klubbar och föreningar att utvecklas och framförallt att deras unga talanger ska kunna ta del av klättringens mångfacetterade tjusning och sociala umgänge. Jag vill engagera mig mer aktivt, då vi behöver bygga en stabil grund med starka kommittéer, då vi behöver bli bättre på att nå ut till klubbar, bli tydligare men framför allt samarbeta!  Vi blir fler och fler klättrare, en stor del sker idag kommersiellt och det blir allt påtagligare att klubbarna behöver stöd i sin ideella verksamhet. För att Klätterförbundet ska lyckas behöver vi stärka vår organisation, och tillsammans skapa bättre kommunikationskanaler.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag vill arbeta för att SKF ska vara ett progressivt förbund och leda utveckling och nytänkande i klättersverige på flera plan. Vi har ett fantastiskt land med fantastiska möjligheter inom klättringens alla discipliner. Vårt säkerhetstänkande och jämställdhetsprinciper gör att vi skulle kunna vara ledande och leda utvecklingen inom många områden.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag blir nu till hösten klar på Chalmers Universitet, med min masterutbildning i International Project Management. Jag har spenderat mina senaste 6 månader i Österrike, Salzburg där jag har praktiserat som projektkoordinator.  Jag hoppas att min utbildning och tidigare erfarenheter från att även ha suttit ett år som suppleant för Svenska Klätterförbundet kan komma till nytta för förbund och den svenska klätterkcommunityn.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag var suppleant i den föregående styrelsen. Vi har haft ett tufft år bakom oss med diskussioner, olika åsikter och samarbetssvårigheter.  Som suppleant har jag därmed fått iaktta dessa diskussioner och hoppas nu istället få ta del av dem!

Lars Lindwall, ordinarie ledamot, Tunabergs Högfjäll och klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag vill gärna vara med och bredda klättringen. Göra den mer tillgänglig så att fler kan komma ut och upptäcka vilken fin fritidssysselsättning klättring är.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Att jobba med utbildning, ungdomar och kommunikation.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Genom att bidra till att modernisera och effektivisera de digitala kommunikationskanalerna. Genom att arbeta för att öka transparensen och ta in insikter från medlemmarna som SKF kan ha som riktmärke för fortsatt arbete.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag arbetar som Senior Art Director och konceptutvecklare på en tjänstedesignbyrå i Stockholm. I mitt jobb ansvarar jag för att designa och formge digitala tjänster men även skapa strategier för innehåll och sociala medier. Har förutom naturvardsverket.se tagit fram en digital tjänst för nationella lavinprognoser (lavinprognoser.se), och även jobbat med webbplatsen för Sveriges Nationalparker. Jag är en driven fotograf och självklart blir det mycket klättring och alpinism som motiv.
Jag har inte så mycket erfarenhet från styrelsearbete, men många års erfarenhet av arbete med organisationsutveckling. Har också haft en aktiv roll i marknadsföringsrådet på Friluftsfrämjandet och som ledare inom Friluftsfrämjandet.

Jenny Råghall, ordinarie ledamot, Kiruna klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
För att jag gillar nya utmaningar; och att vara med och utveckla svensk klättring och skidalpinism är en möjlighet jag inte vill missa.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Skidalpinismens fortsatta utveckling i Sverige, samt lavinsäkerhetsarbete i alla vinterdelar av klättring och alpinism.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Med min bakgrund inom säkerhetsarbete, framför allt inom lavin och snö, tror jag att jag kan bidra till att utvecklingen av skidalpinism och alla delar av klättring är något som kommer genomsyras av säkerhetstänk i ännu större utsträckning än idag.
Svenska skidalpinister är framgångsrika internationellt; men på hemmaplan är denna sport fortfarande relativt okänd och den har varken en självklar plats i klättersverige eller i skidsverige. Jag hoppas kunna inspirera och öka kunskapen ytterligare om denna fantastiska sport – i en långsiktigt hållbar riktning.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag har aldrig suttit med i en styrelse, men som utbildad lavinexpert och aktiv skidalpinist hoppas jag kunna komma in med annan kompetens; den byråkratiska får komma med tiden!

Thomas Winnberg, ordinarie ledamot, Kiruna klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag är en person som tycker om att utveckla och driva frågor framåt.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Tycker att det är kul med en bredd inom klättersporten. Märker själv att det är svårt att hitta folk som är villiga att följa med ut på turer, det är en begränsad skara som håller på. Med den nya klätterväggen i Kiruna och med det ökade intresset för toppturer på skidor så har det tillkommit fler intresserade i Kirunaområdet, vilket är väldigt kul. Har också sett att intresset för de alpina kurserna som hålls i Kebnekaiseområdet ökat stort den senaste 2-3 åren. Det är en trend som jag tycker väldigt mycket om. Jag vill arbeta för att fler ska kunna komma ut i våra fjäll och kunna göra turer, sommar som vinter.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Jag brukar ha en förmåga att få folk med mig i utvecklingsfrågor frågor och tror mig ha en förmåga att kunna välja ut de väsentliga övergripande frågorna som för framåt utan att fastna i detaljer.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag var kassör i den tidigare styrelsen. Jag har på -80 talet varit med i styrelsen för Haninge sportdykarklubb som ledamot och vice ordförande. Har haft ett mycket starkt engagemang i mitt yrkesval och varit med i ett flertal olika arbeten kring utveckling både regionalt, nationellt och internationellt sedan mitten av 90 talet och har därför valt att inte ta på mig andra uppdrag då dessa tagit väldigt mycket tid. Men nu har lagt en del av dessa uppdrag åt sidan sedan jag flyttade till Kiruna så det finns tid och intresse.

Joel Nyberg, suppleant, Västerås klätterklubb

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag vill engagera mig för att jag anser att vi alla medlemmar har ett ansvar samt att jag tror att jag kan bidra med något positivt. Jag är aktiv klättrare, klättrar alla discipliner mer eller mindre och rör mig runt omkring i Sverige. Jag klättrar med nya förmågor liksom även med veteraner.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Jag brinner framförallt för säkerhet samt att saker ska gå rätt till, men även för att få folk att förstå att Sverige behöver drytooling-väggar inomhus och att vinterklättring är livet!
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Det jag tror att jag kan bidra med är min bredd, entusiasm och förståelse samt mina erfarenheter från fackligt arbete.
Jag bor på östkusten, äger hus på västkusten och har en moder med lägenhet i Åre så jag rör mig en del inom gränserna och träffar massa folk. Jag tror även att jag kan tala för många av dem som inte orkar bry sig eller inte vågar uttala sig.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag sitter idag som Huvudskyddsombud på en större elfirma, är MBL- förhandlare, ledamot i klubbstyrelsen, informatör m.m. inom Elektrikerna. Jag har även spelat ishockey i många år och har erfarenheter av klubbverksamhet. Jag sitter även i Breddkommittén inom Klätterförbundet.

Adam Herring, suppleant, Sickla Klättring & Sportsällskap

Varför vill du engagera dig i Klätterförbundets styrelse?
Jag vill bygga vidare på den erfarenhet som jag fick från att sitta i den tidigare styrelsen. Det har varit en bitvis turbulent men samtidigt otroligt lärorik och kul period. Klättrarna i Sverige förtjänar en välfungerande förbundsorganisation som strategisk arbetar för klubbarna och dess medlemmar.  Jag vill sänka trösklarna och underlätta för våra klubbar att få fler medlemmar och göra det enklare för dem att få tillgång till relevanta utbildningar.
Är det några frågor som du är särskilt intresserad av?
Att kunna nå ut till individer som inte vanligtvis kommer i kontakt med klättring ser jag som en viktig uppgift. Min erfarenhet är att klättringen är duktig på att locka till sig personer som inte alltid varit aktiva. Tonåringar som inte började med fotboll, hockey eller friidrott i lågstadiet kan ofta hitta klättringen och skapa sig en aktiv livsstil. Att skapa bättre förutsättningar för medlemmar med olika funktionsvariationer och locka till oss fler ser jag som ett område där vi verkligen kan förbättra oss.
Hur kan du bidra till styrelsearbetet och till att driva svensk klättring och skidalpinism framåt?
Under det senaste året har jag fått mycket god insyn i vår organisation på förbunds/distrikts och klubbnivå. Min övertygelse är att vi måste vara ärliga och synliggöra de delar av vår verksamhet som fungerar dåligt för att kunna vidareutveckla oss och bli bättre på sikt. Det operationella delarna av förbundet, i synnerhet många kommittéer, fungerar dåligt. Väldigt mycket av deras jobb får istället göras av vårt kansli, vilket gör det svårare för dem att stötta våra klubbar och resten av verksamheten. Jag hoppas kunna starta en dialog med våra medlemmar om vilket omfång vi vill att vår organisation ska ha. Min inställning är att vår organisation från centralt håll inte ska engagera sig i för många områden utan istället fokusera på färre uppgifter, men genomföra dem mycket bättre. Många frågor kan med fördel lösas på klubb- och distriktsnivå och att vi har fått två distriktsförbund på kort tid ser jag som ett steg i rätt riktning.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet eller annan relevant erfarenhet?
Jag har snart 10 års yrkeserfarenhet inom klättring. Många år spenderades med att jobba på Klätterverket i Sickla, framförallt med ledbygge men också som instruktör/tränare och kassapersonal. På senare år har jag arbetat mer och mer med industriklättring. Erfarenheterna från dessa två olika sektorer har gett mig god förståelse för hur klättringens kommersiella sidor fungerar. Mitt ideella engagemang har centrerat kring träning av ungdomar i Stockholms Klätterklubb och Sickla, av allt jag gjort inom klättring så är att jobba med ungdomar det som jag tycker ha gett absolut mest tillbaka. Det är därför jag vill att våra klubbar ute i landet ska få så bra förutsättningar som möjligt att kunna bedriva ideell ungdomsverksamhet. Jag har tidigare suttit i styrelsen för Stockholm klätterklubb och sitter för närvarande i Sicklas styrelse.