Nya klippklätterinstruktörer


Två klara instruktörer och två halvvägs i maj
Klätterförbundet auktoriserar klätterinstruktörer i fyra olika discipliner; inomhus, sport, klippa och is. Samtliga auktoriseringar omfattar praktik och en examination där aspiranterna visar att de har tillräckliga kunskaper för att lära ut sin disciplin av klättring på ett säkert och effektivt sätt.
Nu i maj har två nya klippklätterinstruktörer examinerats och två andra har godkänts på den första av två prov.
– För att blir instruktör behöver du inte vara en stenhård klättrare själv. Däremot behöver du vara duktig på t ex riskanalys, förebyggande åtgärder, pedagogik och räddning, säger en av examinatorerna.
Examinationen för klippklätterinstruktörer sker i två delar – en teknisk och en pedagogisk. På den första visar aspiranten att hen har de tekniska färdigheterna för t ex standplatsbygge, egen klättring och räddningsmoment. På den pedagogiska delen håller aspiranten en av förbundets normerade kurser för elever, och bedöms utifrån pedagogik och säkerhetstänk.
– Det märks ofta när en aspirant kommer väl förberedd, och för den pedagogiska delen är praktiktillfällen med andra instruktörer guld värt, fortsätter examinatorn.

En auktoriserad instruktör ska kunna visa upp sitt licenskort på begäran.
Klätterförbundets auktorisering är en kvalitetsstämpel. Ska du gå en klätterkurs, fråga din instruktör om hen är auktoriserad. Här kan du hitta en auktoriserad instruktörer nära dig.