Valberedningens förslag till styrelse


Den 10 juni hålls extra förbundsmöte med uppgift att välja en ny styrelse. Här är valberedningens förslag till styrelse.
Valberedningen för Svenska Klätterförbundet föreslår att Truls Neubeck väljs till ny ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Thomas Winnberg och Cecilia Horak (tidigare suppleant) och av suppleanten Adam Herring. Som nya ledamöter föreslås Andreas Atthammar, Frida Heilert, Lars Lindwall, Jenny Råghall och som ny suppleant föreslås Joel Nyberg.
Valberedningens förslag till styrelse är alltså:

  • Truls Neubeck (Bohusläns klätterklubb), ordförande
  • Andreas Atthammar (Fyrkantens klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Frida Heilert (Sundsvalls klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Cecilia Horak (Lysekils klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Lars Lindwall (Tunabergs högfjäll och klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Jenny Råghall (Kiruna klätterklubb), ordinarie ledamot
  • Thomas Winnberg (Kiruna klätterklubb), ordinarie  ledamot
  • Adam Herring (Sickla klätterklubb), suppleant
  • Joel Nyberg (Västerås klätterklubb), suppleant

Läs mer: Presentation av personerna i valberedningens förslag.
Läs mer: 
Kallelse till extra förbundsmöte