Hjälp valberedningen med kandidater till förbundets styrelse


Ett extrainsatt förbundsmöte äger rum den 10 juni 2017 med uppgift att tillsätta en ny styrelse. Valberedningen arbetar intensivt med att ta fram kandidater till den nya styrelse. Alla enskilda medlemmar och klätterklubbar kan nominera kandidater till Klätterförbundets styrelse.
Valberedningen söker nu drivande och engagerade klättrare och skidalpinister som vill vara med och föra klättringen i Sverige framåt! Inför mötet arbetar valberedningen med uppdraget att lämna förslag på styrelse för resterande mandatperiod.
Grundvalar för arbetet är

  • att styrelsens sammansättning skall vara brett förankrad inom klättersverige med både regional spridning och jämlik könsfördelning
  • att styrelsens sammansättning speglar förbundets samtliga discipliner
  • att arbeta för långsiktig ledning av SKF och god kontinuitet i styrelsen

Har du eller din klubb förslag på bra personer med ovanstående egenskaper som ni vill se som styrelsemedlemmar under resterande mandatperiod? Tveka inte att kontakta oss!
Ange namn, klubbtillhörighet, e-postadress, telefonnummer och en motivering till varför personen skulle vara en bra styrelsemedlem.
Senast den 15 maj  2017  behöver vi era nomineringar.
Ni är även välkomna med andra funderingar kring nomineringen.
Kontakta valberedningen på valberedningen@klatterforbundet.se
Klätterförbundets styrelse väljs av förbundsmötet och är förbundets beslutande organ då förbundsmötet inte är samlat (det vill säga under mandatperioden mellan två förbundsmöten). Styrelsen driver verksamheten i enlighet med förbundets stadgar, idéprogram och den verksamhetsplan som antogs av senaste förbundsmötet.