Hans Hellström begär extra förbundsmöte

En begäran om extra förbundsmöte har lämnats in av förbundsrevisor Hans Helström. Förbundsmötet kommer ha som uppgift att välja en ny styrelse i Klätterförbundet. 
I eftermiddags kom den förväntade begäran om extra förbundsmöte in till Klätterförbundets kansli. Nu är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmötet inom 14 dagar. Själva mötet ska enligt stadgarna hållas inom två månader från kallelsen. Uppdraget för förbundsmötet är att välja en ny styrelse som kommer sitta till nästa ordinarie förbundsmöte våren 2018.
Hellström motiverar begäran med följande:

Fyra ordinarie ledamöter samt en suppleant har ansökt om att avgå ur styrelsen efter förbundets styrelsemöte 25 mars 2017, däribland ordförande och kassör. Styrelsen kommer efter en sådan avgång att bestå av tre ledamöter och en suppleant.

Styrelsearbete har sedan en tid inte kunnat bedrivas på ett bra sätt. Med så få kvarvarande ledamöter ser jag inga förutsättningar för att få en effektiv, mångsidig styrelse. Förbundet är nu i starkt behov av en styrelse som effektivt kan arbeta med de uppdrag som givits av förbundsmötet 2016 och förbundets styrdokument.