Klätterförbundet informerar

Med anledning av att delar av Klätterförbundets styrelse avgick i helgen.

Efter helgens styrelsemöte avgick fyra ordinarie ledamöter samt en suppleant ur klätterförbundets styrelse, däribland ordförande och kassör. Det innebär att styrelsen nu består av de fyra kvarvarande ledamöterna. I enlighet med förbundets stadgar är styrelsen fortfarande beslutsför men alla beslut kräver enighet. Den situationen är inte hållbar i längden, så därför kommer verksamhetsrevisor Hans Hellström att begära ett extrainsatt förbundsmöte.

Styrelsen kommer utifrån denna begäran inom 14 dagar besluta att kalla till ett extra förbundsmöte, som ska hållas inom 2 månader från det att kallelsen gått ut.

I det här läget kommer styrelsen inte fatta några långsiktiga beslut, utan fokusera på en fungerande verksamhet fram till ett extrainkallat förbundsmöte. Det har saknats beslut om budget för 2017, men efter helgens sammanträde finns detta. Kansli och kommittéer fortsätter att arbeta med verkställande av de mål som tidigare har beslutats. Det betyder att utbildningar, läger, tävlingar och andra aktiviteter fortsätter som planerat.

Kansliet har fått i uppdrag att fortlöpande informera om händelseförloppet, vilket innebär att klubbar och medlemmar enkelt kan hitta senaste nytt på bergsport.se.

Min förhoppning är att alla nu ser till förbundets bästa de kommande månaderna. Låt oss ta tillfället i akt att i det fina vårvädret komma ut och klättra och diskutera hur svensk klättring bäst kan utvecklas i framtiden.

Vi ses på klipporna! 

Steffen Oxenvad
Vice ordförande
Svenska klätterförbundet