Halva SKF-styrelsen avgår

Klätterförbundets styrelse efter de valts av förbundsmötet april 2016.
Vid dagens styrelsemöte i Svenska Klätterförbundet avgick ordföranden Isabel Jantzer. Tre andra ledamöter och en av suppleanterna avgår också.
– Jag är ledsen över att avgå, men det sker i SKF:s intresse. Meningsskiljaktigheterna i styrelsen har under det senaste halvåret blivit så stora att styrelsearbetet inte fungerar längre. Vi har inte kunnat fatta beslut på ett tillfredsställande sätt, och kommer inte kunna göra det i den konstellationen, säger Isabel Jantzer.
– Förutom ett katastrofalt diskussionsklimat har vi också haft ett oerhört stort fokus på tävlingsklättringen. Vi har inte haft arbetsro och möjlighet att utföra vårt arbete och vårt uppdrag med de mål som förbundsmötet, alltså våra medlemmar, fastställde 2016. Till exempel har vi inte alls arbetat med utbildningsverksamheten, något som klubbarna efterfrågar.
Isabel avgår med omedelbar verkan. Till stöd för henne avgår även ledamöterna Thomas Winnberg, Andreas Gustafsson, Nanna Söderin och suppleanten Cecilia Horak. Dessutom kommer nyhetsredaktören Andreas Andersson att säga upp sitt frilansavtal med SKF.
– Som ordförande har jag försökt att verka för klättringens och SKF:s bästa, men alla konflikter och verbala angrepp har gjort att vi aldrig haft någon arbetsro. Det har varit ineffektivt och mycket tidskrävande. Stämningen har lett till att jag varit med om att fatta beslut som jag varit tveksam inför, till exempel att utöka kansliet med flera tjänster utan att ha en klar bild av verksamheten och finansieringen, säger Isabel.
SKF:s verksamhetsrevisor Hans Hellström och valberedningen har hållits underrättade om den senaste tidens utveckling. Hans Hellström överväger nu att begära ett extrainsatt förbundsmöte, vid vilket en ny styrelse kan väljas.
Under vintern har styrelsen fått kritik från Kvibergs KK och Solna KK, som bland annat ifrågasatt arbetsklimatet i styrelsen och beslutsprocessen när en ny förbundskapten skulle tillsättas. Klubbarna bjöd in till ett möte mellan alla klubbordföranden i landet.
– Den frågan har ingenting att göra med att jag avgår. Det är principiellt bra om klubbarna vill mötas och att det finns ett intresse i SKF:s verksamhet, säger Isabel Jantzer.
Uppdatering 2017-04-11: Nyhetsredaktören Andreas Andersson har bestämt sig för att inte säga upp sitt avtal med SKF.