Projektinsatser för mer friluftsliv

Foto Johanna Löfvenius.
Klätterförbundets bidrag för ett bättre friluftsliv
Fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2017 är klar. Klätterförbundet får 1 190 000 kronor i form av projektbidrag, och tyvärr även i år ingenting för långsiktigt arbete. Projektpengarna ska användas till breddaktiviteter, att slutföra en ny Kebnekaiseförare samt integrations- och jämställdhetsprojekt.
– Det är fantastiskt att Svenskt Friluftsliv med dessa bidrag möjliggör för oss att kunna erbjuda aktiviteter och utveckling på områden inom svensk klättring som vi annars inte haft möjlighet att göra, kommenterar Klätterförbundets generalsekreterare Karin Persson.
– Vi är glada att anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen ligger på samma nivå även i år. Det betyder att våra organisationer kan anordna projekt för tiotusentals barn och ungdomar där de får komma ut och röra på sig och pröva på friluftsliv, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.
Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statliga stimulansbidrag till det svenska friluftslivet sedan år 2011. Totalt inkom 86 ansökningar från 25 olika organisationer om totalt över 69 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 50%.
För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Dessutom ska verksamheten bidra till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verka för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.
För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/