Klätteraccess Syd kämpar för klättringen i Skåne

Medlemmarna i Klätteraccess Syd under städdagen i Kjugekull. Fr v Johan Magnusson, Håkan Petersson, Magnus Nilsson och Fredrik Mattisson. Foto: Simon Månsson
Medlemmarna i Klätteraccess Syd under städdagen i Kjugekull. Fr v Johan Magnusson, Håkan Petersson, Magnus Nilsson och Fredrik Mattisson. Foto: Simon Månsson
I Skåne har klätterklubbarna gått samman för att arbeta med accessfrågor i arbetsgruppen Klätteraccess Syd.
Nyligen fick de tillstånd av länsstyrelsen att bulta ett antal firningsankare i naturreservatet Kullaberg.
De tre skånska klätterklubbarna och Dansk Bjerg- og Klatreklub har samarbetat i accessfrågor under många år. 2010 bildades arbetsgruppen Access Kullaberg och 2014 döptes den om till Klätteraccess Syd.
Uppdraget är att främja klättrarnas tillgång till berg och boulderområden.
– Vi har märkt att det är viktigt att få kontinuitet i accessarbetet. Nu börjar vi bli accepterade som den part som för dialogen mellan klättrare och myndigheter, säger Fredrik Mattisson, accessansvarig i Skånes KK och en av medlemmarna i Klätteraccess Syd.
När de i våras arrangerade en städdag i Kjugekull blev de sponsrade av två outdoorföretag och Kristianstadsbladet gjorde ett reportage.
– Det var jättebra att lokalpressen kom dit och att allmänheten kunde få en positiv bild av klättring och klättrare.
För några veckor sedan fick Klätteraccess Syd klartecken från länsstyrelsen att sätta upp elva bultade ankare i Kullaberg.
– Det är förbjudet att bulta i naturreservatet. Våren 2015 skickade vi in en dispensansökan och anförde att ankarna behövs för att minska slitaget på naturen och öka säkerheten. Det är jättekul att vi fick ja. Vi tänker sätta upp ankarna så fort som möjligt, säger Fredrik.
Vy över Åkersberget i vackra Kullaberg. Foto: Simon Månsson
Vy över Åkersberget i vackra Kullaberg. Foto: Simon Månsson
Det råder ingen brist på arbetsuppgifter. Förutom att Kullaberg är ett naturreservat är en del av området avstängt under 1 mars-15 juli på grund av häckande fågel. Avstängningen har utökats successivt de senaste åren eftersom fåglarna har häckat på nya platser.
– Vi jobbar för ett mer flexibelt skydd, att man stänger av området där fåglarna faktiskt befinner sig i stället för att stänga allt. Eller att avstängningen upphör att gälla vid den tidpunkt då fågelungarna lämnar boet.
Kullaberg väntas snart bli certifierat av Europarc Federation som ett naturområde där hållbar turism främjas. Klätteraccess Syd har varit på möten med länsstyrelsen för att få veta hur det kan påverka accessen.
Sveriges kanske mest kända boulderområde, Kjugekull, står också på agendan för Klätteraccess Syd. Kjugekull är i dag ett Natura 2000-område, vilket innebär förstärkt skydd för flora och fauna, men ska i framtiden göras till naturreservat.
– Vi vet inte hur det påverkar klättringen. Vi är med och bevakar utvecklingen och har en dialog med länsstyrelsen, säger Fredrik.
Nästa stora utmaning för Klätteraccess Syd blir att återigen försöka öppna Kvärk för klättring.
– Kvärk är en fin, överhängande sportklippa, vilket är väldigt sällsynt i Skåne. Men när nationalparken bildades förbjöds all klättring i området, vilket känns orimligt. Det finns ingen skriftlig dokumentation som visar hur det gick till när beslutet fattades. Enligt vår mening råder ingen konflikt mellan klättring och bevarandet av parkens naturvärden. För några år sedan skickade vi in en dispensansökan, men fick avslag. Nu samlar vi krafter för att ta oss an frågan igen.
Klätteraccess Syd är inte det enda regionala accessamarbetet i landet. Nybildade Stockholms Klätterförbund arbetar med samma frågor.
Kontakta och läs mer om Klätteraccess Syd