Nytt system för incidentrapportering

finnsvedsberget-ankare-628x400
Bild från incidentrapporten om en olycka vid omkoppling i toppankare Finnsvedsberget, Stockholm, våren 2016.
Säkerhetskommittén har nu ett nytt system för incidentrapportering. Genom att rapportera när du är med om en olycka eller tillbud hjälper du Klätterförbundet att få ökade kunskaper om risker och olyckor. 
Klätterförbundets säkerhetskommitté främjar kunskap om risk- och ansvarstänkande bland klättrare. En viktig del av arbetet är att hålla sig uppdaterade över klätterolyckor i Sverige, för att dra lärdomar till olycksförebyggande arbete.
Det är här ni klättrare kommer in. För att kommittén ska kunna göra ett bra arbete är det viktigt att vi klättrare rapporterar våra tillbud och olyckor. Det ska vara enkelt att rapportera och kommittén lanserar nu ett nytt rapportsystem.
Så, vad är nytt? Systemet gör det lättare för säkerhetskommittén att arbeta med datan från rapporterna och därmed också lättare att sammanställa statistik. Formuläret är delvis uppbyggt med sk. överhoppningslogik, som gör det lättare för dig som vill rapportera, eftersom systemet hoppar över en del irrelevanta frågor.
Här hittar du Klätterförbundets nya formulär för incidentrapportering.
Men vilket långt formulär! Det där orkar jag aldrig svara på! Jodå, det gör du. Skenet bedrar. Det finns enbart några få frågor som är obligatoriska, resten kan du hoppa över om du anser att det inte är relevant att svara på för just din incident.
Det är t.ex. inte relevant att fylla i vem utöver den skadade som var inblandad i ett fall vid bouldering som leder till stukning, om inte den andra personens agerande eller underlåtelse att agera har direkt inverkan på förloppet.
Keep it simple.
Det går att fylla i en komplett rapport med alla fält fyllda på ca 3 minuter. Och den tiden hoppas vi att du har. Särskilt med tanke på att just din rapport kan vara det som krävs för rädda någon annans liv! Nästan alla rapporter och artiklar vi publicerar har sin utgångspunkt i en incidentrapport. så ingen rapport – inget för oss att kommunicera.
Fler förbättringar framöver. Vi arbetar just nu med andra förbättringar i det nya systemet som vi hoppas kunna presentera under början av 2017.