SKF deltog i UIAA:s årsmöte

Sediqa Noristani, president för det afghanska klätter- och alpinistförbundet, talade under årsmötet. Foto: UIAA
Sediqa Noristani, president för det afghanska klätter- och alpinistförbundet, talade under årsmötet. Foto: UIAA
Klätterförbund från fem länder valdes in i UIAA när den internationella alpinistunionen i oktober höll sitt årsmöte.
SKF representerades av ordföranden Isabel Jantzer.
UIAA:s årsmöte hölls i Bressanone (Brixen på tyska, området är tvåspråkigt) i Italien. En sammanfattning:

  • Frits Vrijlandt omvaldes som president och kommer att sitta i fyra år till.
  • Den strategiska planen för 2017-2020 godkändes. Isabel Jantzer efterfrågade mål om jämställdhet, vilket möttes av intresse, men även en del förvånade miner.
  • Fem nationella klätter- eller alpinistförbund valdes in i UIAA: från Afghanistan, Kazakstan, Albanien, Guatemala och Marocko.
  • Mountain Wilderness fick det årliga priset UIAA Protection Award. Mountain Wilderness är en organisation baserad i Frankrike som arbetar för en större miljömedvetenhet och mot exploateringen av bergen.
  • Den kände alpinisten Reinhold Messner, född i Bressanone, gavs hedersmedlemskap i UIAA.

Isabel Jantzer konstaterar att likheterna mellan förbundsarbetet i Sverige och arbetet på det internationella planet är många.
– UIAA har i princip samma problemställningar att arbeta med som SKF. Det finns pengar, men tyvärr alldeles för lite ideellt engagemang och kunskap om hur och när man kan ansöka om stöd för olika projekt. UIAA har inte lyckats göra av med alla budgeterade pengar, vilket är samma problem som vi har, säger hon.
I Sverige har Konsumentverket i dialog med SKF tagit fram råd och anvisningar för hur produktsäkerhetslagen ska tillämpas i samband med organiserad klättring. Lagen härstammar från ett EU-direktiv och en likadan utveckling syns över hela Europa. Men länderna tillämpar bestämmelserna olika.
– I till exempel Polen stängs tydligen hela klippor för att myndigheterna ser på klättring som en farlig verksamhet. I samtalet, där flera delegater från olika länder deltog, var det intressant att se att detta känns helt absurt för oss i Sverige, eller för Norges delegater, då vi har en annan tradition att röra oss i naturen och i bergen. I Sverige har vi ju dessutom allemansrätten, säger Isabel Jantzer.
UIAA:s årsberättelse för 2015