Vad ska klätterförbundet arbete med 2017

Varje år arrangerar Klätterförbundet en träff där förbundets olika kommittéer möts, delar erfarenheter och drar upp riktlinjerna för hur arbetet ska skötas kommande år.  Årets kommittékonferens arrangerades på Bosön utanför Stockholm helgen den 22-23 oktober.

kommitteekonferens-boson-2016
Vill du vara med och påverka svensk klättring i framtiden – engagera dig i en kommitté. Foto Robin Dahlberg.
Klätterförbundet har tio kommittéer (arbetsgrupper) med specialkompetens om förbundets  olika verksamhetsområden. Kommittéerna sköter stora delar av det löpande arbetet inom förbundet. Ordförande i de olika kommittéerna utses av förbundsstyrelsen och har ansvar för att arbeta mot förbundsmötets mål. Förbundets kommittéer och deras uppdrag hittar du här.
Kommittémedlemmar, förbundsstyrelse och kansli samlas årligen för en kommittékonferens för att stämma av sitt arbete. Årets konferens arrangerades på Riksidrottsförbundets utvecklings-centrum på Bosön den 22-23 oktober.
Kommittékonferensen är ett viktigt forum för diskussioner om förbundsutveckling och utbyte av erfarenheter. Årets konferens bearbetade bland annat jämställdheten inom klättring, hur Idrottslyftet ska fördelas samt dess fokusområden 2017 samt pågående digitala projekt. De enskilda kommittéerna tog också fram en handlingsplan samt budgetförslag över 2017.
Vill du komma i kontakt med någon av våra kommittéer hittar du kontaktuppgifter på vår kontaktsida.