Utredning av olycka vid omkoppling i toppankare

finnsvedsberget-ankare-628x400
Den 10 april 2016 sker en olycka vid Finnsvedsberget på Ingarö i Stockholm. När en klättrare  kopplar om sig i vid ett topankaret går något fel och han faller utan att vara inknuten i repet, hela vägen nedför väggen och stannar vid foten av klippan, ca 25 meter längre ner.
Säkerhetskommittén blir kontaktad kort efter olyckan, när den skadade klättraren blivit transporterad till sjukhuset, av en klättrare som befinner sig på klippan och som hjälpt till med omhändertagandet. Vid kontakten förmedlas vad som var viktigt för att kunna utreda olyckan. Utredningen är baserad på fotografier på leden och utrustningen som togs efter olyckstillfället samt vittnesmål med de två kamraterna som var med vid olyckstillfället. Säkerhetskommittén har även tagit del av räddningstjänstens insatsrapport samt sjö- och flygräddningens ärenderapport.
Här kan du läsa incidentrapport från olyckan vid Finnsvedsberget 2016-04-10.
Säkerhetskommittén arbetar med att främja ökad kunskap om risk- och ansvarstänkande bland klättrare. Arbetet består bland annat av att sammanställa incidentrapporter och presentera resultaten i artiklar samt via seminarier och föreläsningar. Säkerhetskommittén strävar också efter att utarbeta riktlinjer och rekommendationer för säker klättring.
Aktuellt från säkerhetskomittén.