Förbundsmötet 2016 – det här hände

Klätterförbundets styrelse perioden 2016-2018 röstades fram i helgens förbundmöte.
Klätterförbundets styrelse perioden 2016-2018 röstades fram i helgens förbundsmöte.
26 klubbar och totalt 45 personer slöt upp för förbundsmöte på Bosöns Idrottfolkshögskola utanför Stockholm. De 26 närvarande klubbarna representerade totalt sett 72% av de enskilda medlemmarna i Svenska Klätterförbundet.

Ny styrelse

En av förbundsmötets viktigaste uppgifter är att rösta fram Klätterförbundets styrelse för innevarande mandatperiod. Styrelsen har  till uppgift att se till att de 30 mål som antogs och den inriktning förbundet ska ha under mandatperioden verkställs.
När alla röster var räknade stod det klart att Klätterförbundets styrelse 2016-2017 ska bestå av

  • Isabel Jantzer, Älvsbyklättrarna, ordförande
  • Steffen Oxenvad, Solna Klätterklubb, ordinarie ledamot
  • Gunnar Sjölin, Ölands Klätterklubb, ordinarie ledamot
  • Björn Strömberg, Västkustens Sportklättersällskap, ordinarie ledamot
  • Nanna Söderin, Östersunds Klätterklubb, ordinarie ledamot
  • Thomas Winnberg, Kiruna Klätterklubb, ordinarie ledamot
  • Andreas Gustafsson, Eskilstuna Klätterklubb, ordinarie ledamot
  • Adam Herring, Sickla Klättring och Sportsällskap, suppleant
  • Cecilia Horrak, Lysekils Klätterklubb, suppleant
Motioner

Inför förbundsmötet hade endast två motioner skickats in. En om en utökning av den nationella bultpolicyn och en angående ändring i klubbars medlemsavgift till Klätterförbundet.
I motionen angående utökande av den nationella bultpolicyn föreslog motionären att policyn även ska innehålla skrivningar om access, bultars material och att bultarna på helbultade leder ska placeras så att de skyddar från markfall eller fall i hylla. Förbundsmötet gick på avgående styrelses linje att det i sak inte är något fel i motionärens förslag men att de dokument som redan finns avseende access och säkerhet tillsammans täcker de behov som finns och att den nationella bultpolicyn fungerar bra som den är. Bultpolicyn har för avsikt att fungera som en riktlinje och lämna möjligheter för lokala ställningstaganden. Förbundsmötet  såg dock behovet av att förbundet skapar en rekommendation hur helbultade leder ska utformas och gav styrelsen i uppdrag att arbeta för att ta fram en sådan rekommendation.
Även motionen om klubbarnas medlemsavgift till Klätterförbundet ska vara personbunden oavsett antal medlemskap i olika klubbar avslogs.

Bergsportpriset

Glada vinnare av Bergsportpriset 2015.
Glada vinnare av Bergsportpriset 2015. Per-Ola Nilsson – Visby Klätterklubb, Jon Moln Teike – Kiruna Klätterklubb, Fredrik Serlachius – årets lyft, Robin Dahlberg – årets inspiratör. Kajsa Rosén kunde ej närvara.
En del av förbundsmötet är att gratulera vinnarna av det årliga Bergsportpriset. Priset går till klubbar och klubbmedlemmar som genom sina handlingar eller bedrifter utmärkt sig som ett föredöme och inspiration. Vinnare på plats var Per-Ola Nilsson från Visby klätterklubb som vann priset som årets arrangör. Årets klubb gick till Kiruna Klätterklubb som representerades av Jon Moln Teike. Årets lyft som är ett stipendium till unga bergsportare tilldelades Fredrik Serlachius från Solna Klätterklubb. Även Robin Dahlberg var på plats i egenskap av årets inspiratör. Till årets klättrare utsågs Kajsa Rosén som helt dominerade den nordiska tävlingsscenen 2015 och även krossade på utomhusscenen. Kajsa kunde tyvärr inte delta i prisutdelningen.
Bergsportpriset 2015 vinnare och motiveringar.

Avgående styrelse

Bergsport.se vill även passa på att tacka avgående styrelse för dess arbete sedan förbundsmötet 2014.

avgående-styrelse
Klätterförbundets styrelse 2014-2016 efter avslutad mandatperiod. Johan Ragnarsson, Peter Hermansson, Lidia Strömsten, Isabel Jantzer, Jacob Sternius (ordförande), Per-Ola Nilsson och Jessica Leander