Valberedningens förslag på ny styrelse

Foto: Jonas Paulsson
Foto: Jonas Paulsson
Nu är det snart dags för förbundsmöte. Valberedningen presenterar här sitt förslag på ny styrelse i Svenska Klätterförbundet.
Den 16-17 april 2016 är det dags för Klätterförbundets förbundsmöte. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år. På mötet samlas landets klätterklubbar för att fatta beslut om Klätterförbundets verksamhet de kommande åren.
Information om anmälan, plats, tider hittar ni här.
Förbundsmöteshandlingarna kan ni ladda ned här.
Inför mötet arbetar valberedningen med uppdraget att lämna förslag på styrelse för nästa mandatperiod. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud har rätt på förbundsmötet nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat skall försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.  Förbundsstyrelsen har förutom ordförande sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Här är de nio personer en majoritet av valberedningen föreslår ska ingå i styrelsen 2016-2018:

En ledamot i valberedningen reserverar sig för majoritetsförslaget och föreslår en alternativ styrelse. Förslaget presenteras i förbundsmöteshandlingarna  sida 5 §13.

Isabel Jantzer, Älvsbyklättrarna, Luleklättrarna och Fyrkantens klätterklubb – styrelsens ordförande

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Jag har suttit i Luleklättrarnas styrelse i sammanlagt 4 år; två år som kassör, samt två år som ledamot. Dessutom har jag varit kassör i den nuvarande förbundsstyrelsen.
Vilken är din relation till klättersporten? Klättring har betytt mycket för mig sedan en vän släpade mig till klätterhallen för snart 10 år sedan. Jag var livrädd och det låg definitivt långt utanför min komfortzon. Men det är nog just därför det har varit så oerhörd viktig för mig, för det innebar att jag mötte mig själv och behövde relatera till andra på en nivå som jag inte hade upplevt förut. Naturligtvis gillar jag den fysiska utmaningen, men det är främst gemenskap, vänskap och relationer, resor och möten som gör att det blev en stor del av mitt liv.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? För två år sedan svarade jag utbildning och säkerhet. Säkerhet är fortfarande en viktig fråga, men förutom att vi pratar om risker och hur vi hanterar dessa involverar det även frågor om hur vi förhåller oss gentemot konsumentverket. Det är viktigt att vi strävar efter att bevara friheten i klättringen och inte styrs av produktsäkerhetslagen. Access är en annan central del i förbundsarbetet; vi måste säkerställa tillgången till våra klätterklippor. Dessutom har vi under de senaste två åren arbetat intensivt med utbildning och relationen med klättergymen där det numera finns de flesta klättrare i Sverige. Vi behöver synliggöra värdet av medlemskapet i en SKF-ansluten klubb och stärka klubbarna i deras utbildnings- och aktivitetsverksamhet så att vi ökar deras attraktivitet och säkerställer den ideella verksamheten.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Att vara medlem i styrelsen betyder att man får lyssna på klubbarna och deras medlemmar, och att skapa en plattform för deras ideella arbete utifrån deras behov och önskemål. Det är klubbarna och deras medlemmar som är centrala, det är de som kommer först. Därför tror jag att öppenhet, nyfikenhet och att lyssna är grundläggande egenskaper. Det sägs även att det är ”ordning och reda” på mig och att jag har ”hög arbetsmoral” (jag uppfyller vissa tyska fördomar). Jag gillar demokrati, samarbete och ett visst mått av beslutsamhet.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Jag klättrar inne och ute, oftast sport, lite trad och numera även is, och ibland händer det även att jag bouldrar. Men om jag får välja vill ja helst ha ett rep, tack!
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Som nämnts ovan så har jag erfarenhet från styrelsearbete både på klubbnivå och förbundsnivå. En annan erfarenhet jag har med mig är att ha varit engagerad som fritidsledare under studietiden där jag organiserade och genomförde resor för ungdomsgrupper i hela Europa. Det var oerhörd roligt och utvecklande, men innebar också ett stort ansvar.

Steffen Oxenvad, Solna Klätterklubb, ordinarie ledamot

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå?  Ordförande i förbundets Marknads- och kommunikationskommitté (2014-2016 (pågående)).
Vilken är din relation till klättersporten? Har klättrat i sju år. Klättrar för den personliga utmaningen och den sociala omgivningen.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Klättersportens utveckling i förhållande resten av samhället. Organisationsutveckling i en allt större föreningsbaserad rörelse.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Stort kontaktnät till Sveriges kommuner och kunskap om den offentliga beslutsprocessen och förvaltningen. Kan bidra inom utvecklingen av klätterväggar i kommunalt regi/finansiering, accessfrågor samt kommunikationsfrågor både genom exponering av sporten såväl som retroaktivt bemötande av frågor som rör klättersporten.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Trad/Boulder.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet?

  • Vice ordförande Utbildning och arbetsmarknadsnämnden, Sigtuna kommun 2016- (pågående)
  • Ordf i Svenska klätterförbundets marknads- och kommunikationskommitté 2014- (pågående)
  • Kommunfullmäktigeledamot, Sigtuna kommun 2010-2014
  • Kommunstyrelseledamot, Sigtuna kommun 2010-2014
Lidia Strömsten, Kvibergs Klätterklubb, ordinarie ledamot

Vilken klubb är du medlem i? Jag har sedan 2010 varit medlem i Kvibergs Klätterklubb och styrelseledamot sedan 2011.
Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Ja, jag har varit engagerad i ett flertal klubbar inom idrotten såsom konståkning (ordförande), fotboll (ledamot), klättring (sekreterare och ledamot) samt de senaste två åren som styrelseledamot i Klätterförbundet.
Vilken är din relation till klättersporten? Beroendeframkallande skulle jag vilja säga. Sedan jag började klättra så har viljan att klättra och utvecklas i klättring bara blivit större och större. Att prova andra klätterdiscipliner som till exempel trad har också blivit intressant.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Till frågor som intresserar mig lite extra hör tävlingsfrågor, ungdomsverksamhet, utveckling, ledning samt organisation. Att fler barn och ungdomar får bekanta sig med den fantastiska sporten som klättring är. Att fler barn och ungdomar från andra kulturer får möjligheten att prova på klättring både inomhus och utomhus i vår fantastisk fina natur. Att fler av de redan aktiva får möjligheter att tävla mer och utvecklas i sin sport mer. Att flera av landets kommuner inser vikten av klättring och att det finns ett stort behov av fler klätterhallar i Sverige.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Att jag som person är seriös, engagerad och kan även engagera andra runt omkring mig. Att jag är enveten och ger inte upp i första taget. När jag tar på mig ett uppdrag så tar jag även mitt fulla ansvar för att slutföra uppdraget. Att jag för det mesta är positiv, glad och energisk. Många säger också att jag är väldigt social – kan nog hålla med om det till en viss del. Jag har lätt att skapa goda relationer med människor runt omkring mig.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Än så länge så är det sportklättring ute och inne men då jag har börjat med att lägga egna säkringar så har viljan att utvecklas i den grenen väckts till liv också.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Ja, det har jag gott om. Redan i grundskolan var jag engagerad i elevkåren. Under studietiden på Universitetet likaså. Sedan har jag varit ordförande i en konståkningsförening samt sekreterare och ledamot i Kvibergs Klätterklubb. De senaste två åren ledamot i Klätterförbundets styrelse. I mitt ”privata liv” har jag under de senaste 20 åren arbetat som chef och ledare, de senaste tio åren som klinikchef i Folktandvården Västra Götaland. Jag har alltid brunnit för utveckling, förbättringar och personalfrågor.

Björn Strömberg, Västkustens Sportklätterklubb, ordinarie ledamot

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Startade VSKK ihop med min fru och är fortfarande ordförande i denna förening. Har även suttit i tävlingskommittén under 3 år 2012-2014. Jag jobbar heltid med klättring som säkerhetsansvarig och ledbyggaransvarig på Klätterlabbet i Göteborg. Har klättrat sen 1999, började tävla i juniorlandslaget 2001 och har efter det rest och tävlat eller klättrat ute i ca 20 länder i hela världen.
Vilken är din relation till klättersporten?
 Allt jag gör har i stort sett med klättring att göra, om jag inte jobbar så tränar jag själv, tränar barn och ungdomar eller vuxna! Man kan väl säga att vi nästan är gifta, jag och sporten.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Framförallt så brinner jag för att få förbundet att växa. Klättring är år efter år den mest snabbaste eller näst mest snabbväxande sporten i Sverige, trots detta ökar antalet medlemmar i Klätterförbundet marginellt. Vi behöver plocka upp alla dessa nya klättrare för att visa för RF vilken stor sport det faktiskt är!
Jag brinner också för tävlingsfrågor och landslag. I allt för många år har det varit en nedåtgående trend vad gäller detta. I Sverige har nästan tävling blivit något ”fult”, detta är något jag vill jobba med att ändra.
Utomhus gäller det att ta tag i accessproblem samt göra fler klippor tillgängliga den dag då alla de nya medlemmar SKF skall få också vill börja klättra utomhus!
Detta är de tre stora frågorna som jag skulle vilja jobba med i styrelsen. Listan skulle kunna göras oändlig men jag nöjer mig så här för nu!
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt?
 På gott och ont så säger jag vad jag tycker och är ärlig. Något som jag tror behövs i en styrelse för att minimera byråkrati och faktisk komma till beslut. Jag är oerhört insatt i allt vad gäller klättring, allt från utbildning av nya klättrare (vuxna såväl som barn) till hur man driver ett inomhusgym med alla dess delar eller hur man bultar och skapar nya möjligheter till klättring utomhus! Jag har arrangerat ca 100 lokala och nationella klättertävlingar.
Jag har stor kunskap, jag är mycket driven och dessutom inte rädd för att ta i lite extra när det behövs!
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? De discipliner som ligger mig varmast om hjärtat är sportklättring utomhus, bouldering inomhus och tävling.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Sitter i styrelsen i mitt eget bolag Strömberg Idé AB, sitter i styrelsen i min frus företag, Flower republic AB och som ordförande i VSKK. Skulle säga att jag har relativt stor kunskap om vad och hur styrelsearbete går till!

Gunnar Sjölin, Ölands-, Kalmar- och Västerviks Klätterklubb, ordinarie ledamot

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Styrelse ledamot samt Kassör i Öland Klätterklubb.
Vilken är din relation till klättersporten? Klättrar ca 3 gånger i veckan. På väldigt varierande platser då jag reser en del. Mycket klättring utomhus både i Sverige och utomlands. Mest intresserad av sportklättring/repklättring samt multi pitch.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Säkerhet, sportklättring/topprepsklättring, lättillgänglighet, samarbete, utveckling etc.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Brinner för klättring, för alla,  entusiasm, hängivenhet, kreativ, säkerhetstänk.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Sportklättring och topprepsklättring
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Styrelse ledamot och ordförande i Ullcentrum AB, styrelse ledamot och ordförande i  Högsrums Badmintonklubb etc.

Nanna Söderin, Östersunds Klätterklubb, ordinarie ledamot

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Kassör i Östersunds Klätterklubb
Vilken är din relation till klättersporten? Jag har klättrat sedan jag var liten och har en familj som är väldigt engagerad i sporten.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? De frågor som jag brinner mest för i är framförallt tävling, men också träning, hur vi ska få folk aktiva i utomhussporten och hur den skidalpina delen ska känna sig mer tillhörande till förbundet.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Jag ägnar större delen av mina dagar åt klättring, träning, tävling, klubbfrågor och jobb. Jag är en driven person, som gillar att utföra olika projekt. Jag har kontakt med de flesta norrlandsklubbar, med äldre och yngre medlemmar och även skidalpinister.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Sportklättring och tävlingsklättring.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Jag har varit kassör i Östersunds Klätterklubb i tre år.

Thomas Winnberg, Kiruna Klätterklubb, ordinarie ledamot

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Har på -80 talet varit med i styrelsen i Haninge sportdykarklubb som ledamot och vice ordförande.
Vilken är din relation till klättersporten? Flyttade till Kiruna 2009 och har en sambo som är från Nikkaluokta där vi också har ett hus, och började intressera mig för toppturer på gamla dagar, sommar som vinter. Snabbt började intresset för lite mer ”avancerande” alpina turer komma och jag följde med vänner på de klassiska turerna kring Kebnekaise, Drakryggen, Nygrens led, Siluettleden, Kaskasapakkte osv. Det måste absolut inte leda till en topp, en fin tur är det viktigaste, kanske kryddat med ett fint skidåk. Började inse att jag måste lära mig mer om klättring (säkringar, säkerhet) så jag började lära mig mer om sportklättring, trad. Klättring och isklättring. Inte alls avancerad klättrare på något sätt men det blir ett antal sommar och vinterturer per år i Kirunafjällen eller i Norge. Tycker det är fantastiskt kul och avkopplande att vara ute och förflytta mig i våra fjäll, sommar som vinter.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Tycker att det är kul med en bredd inom klättersporten. Märker själv att det är svårt att hitta folk som är villiga att följa med ut på turerna, det är en begränsad skara som håller på. Med den nya klätterväggen i Kiruna och med det ökade intresset för toppturer på skidor så har det tillkommit fler intresserade i Kirunaområdet vilket är väldigt kul. Har också sett att intresset för de alpina kurserna som hålls i Kebnekaiseområdet ökat stort den senaste 2-3 åren. Det är en trend som jag tycker väldigt mycket om. Jag vill arbeta för att fler ska kunna komma ut i våra fjäll och kunna göra turer, sommar som vinter.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Jag är en person som tycker om att utveckla och driva frågor framåt. Brukar ha en förmåga att få folk med mig i sådana frågor och tror mig ha en förmåga att kunna välja ut de väsentliga övergripande frågorna som för framåt utan att fastna i detaljer.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Toppturandet på skidor en favorit, men även alpina turer på sommaren. Det är för mig en helhet, att röra sig över ett större område med många faktorer att ta hänsyn till. Men jag tycker det är väldigt kul med isklättring, klippklättring och att träna i vår nya klätterhall.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Samma som i fråga 1. Haninge sportdykarklubb som ledamot och vide ordförande. Har haft ett mycket starkt engagemang i mitt yrkesval och varit med i ett flertal olika arbeten kring utveckling både regionalt, nationellt och internationellt sedan mitten av 90 talet och har därför valt att inte ta på mig andra uppdrag då dessa tagit väldigt mycket tid. Men nu har lagt en del av dessa uppdrag åt sidan sedan jag flyttade till Kiruna så det finns tid och intresse.

Andreas Gustavsson, Eskilstuna Klätterklubb, suppleant

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Jag har varit fotbollstränare för ett flicklag, där dottern spelade.
Vilken är din relation till klättersporten? 
Jag klättrar själv. För tillfället så tycker jag att bouldering är roligast. Men jag har klättrat mycket alpin/bergsklättring tidigare.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Hmm, jag är intresserad av barn-ungdomsutveckling så vi ger kidsen bra förutsättningar för att börja, och fortsätta med klättring. Jag är skidpatrullör och lavintekniker och ser mycket pre-hospital trauma så jag tycker säkerhet och skadeförebyggande åtgärder plus första hjälpen kunskap är väldigt intressant, och viktigt att jobba med. Förmodligen flera frågor med detta är några.
Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? 
Jag är drivande och tycker om att slutföra saker, jag är pragmatisk och en bra lagspelare.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Bouldering och alpina aktiviteter.
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Jag är ledamot i Eskilstuna klätterklubb. Jag har varit ledamot i bostadsföreningen. Sen har jag i min tidigare yrkesroll haft många olika styrelseuppdrag inom de företag jag verkat på.

Adam Herring, Sickla klättring och sportsällskap, suppleant

Har du sedan tidigare varit engagerad på klubb eller förbundsnivå? Jag har tidigare varit styrelseledamot i Stockholm klätterklubb med ansvar för ungdom- och tävlingssektionen.
Vilken är din relation till klättersporten?
 Jag provade att klättra för första gången för 10 år sen och blev biten direkt. Klättring har sen dess varit en står del av mitt yrkesliv och min fritid. Jag har under flera år jobbat på Klätterverket med framförallt men inte begränsat till ledbygge.  Jag grundade och drev Stockholmsklätterklubbs tävlings/ungdomssektion (de tävlar och tränar för sickla nu) Jag har varit med och arrangerat och deltagit i SM tävlingar. Mina adepters resultat är mycket mer imponerande än mina egna. Att träna motiverade ungdomar är bland det mest givande jag gör som klättrare.
På fritiden blir det ofta klättring ute i Stockholm eller på andra platser i Sverige. Mina semestrar har senaste åren mest varit på olika klätterdestinationer runt om jorden. Jag har en extra svaghet för avlägsna områden långt bort från bebyggelse och andra människor.
Vilka frågor brinner du för att driva i en eventuell styrelsepost? Klättring för ungdomar är något jag brinner extra mycket för. Jag vill hitta en balans mellan att tillgodose behoven hos bredden av klätterungdomar utan att för den delen försämra förutsättningarna för dem som vill träna hårt och ”satsa” lite mer. Jag vill att klättringen ska vara en nöjesfylld aktivitet som är en del av en hälsosam livstil, som bidrar till av utveckla ungdomarna på fler plan än det sportliga. Att satsa på klättring ska vara något ungdomar kan göra utan att det ska vara för mycket tävlingfokus och hets om placeringar. Genom att utveckla tävlingscenen och tränare så tror jag att vi kan förändra tävlandet från ett ändamål till att istället bli ett motiverande verktyg för en breddad klätterlivsstil för ungdomar och vuxna.
Utöver detta så vill jag gärna:

  • Förenkla tävlingsregler för att gynna arrangörer och locka till oss fler aktiva.
  • Jobba hårt för att behålla klättringens och dess olika områdens (både geografiska och divisioner [sport/trad/alpin, mm]) särart och inte tillrättalägg klättringen där det inte är motiverat.

Vilka personliga egenskaper tycker du kommer att bidra till styrelsearbetet och att driva svensk klättring framåt? Jag är en lugn person som har en god förmåga att lösa konflikter innan de blir för allvarliga. Kreativ problemlösning föredrar jag framför att göra saker som det tidigare gjorts.
Vilken/vilka av klätterförbundets discipliner ligger dig varmast om hjärtat? Sportklättring
Har du sedan tidigare någon styrelseerfarenhet? Jag har suttit ett par år i min BRF och tidigare var jag med i Stockholms Klätterklubbs styrelse.