Utbildningskommittén sammanfattar 2015 i siffror

Kalenderbild utbildning vers2Utbildningskommittén har sammanställt instruktörsutbildningarna under 2015 i siffror och rapporterar om nyheter under 2016.
Under 2015 utbildades 76 nya instruktörer inom Klätterförbundet fördelade på:

  • 29 inomhusinstruktörer
  • 20 toppresinstruktörer (varav 7 uppklätteransvariga inomhus)
  • 12 klippinstruktörer
  • 15 hjälpinstruktörer klippa

Totalt klarade sig 78% av de som gick upp för examination till inomhusinstruktör. Motsvarande siffra för klippinstruktör var 71%.  Intresset för att examinera sig till sport- eller isklätterinstruktör var väldigt lågt. En person underkändes på sportklätterinstruktörs examen. Isexaminationen ställdes in då det inte kom in några anmälningar.
Nyheter inför 2016 är bland annat att:

  • Sportklätterinstruktörer kommer att kunna utbildas och examineras via ett nytt system med målet att  vara mer tillgängligt.
  • Klätterledare kommer att kunna utbildas.
  • Isklätterinstruktörer kommer att kunna göra sin praktik antingen före eller efter examen.
  • Hjälpinstruktörens roll kommer att bli mer självständig och ha möjlighet att ordna prova på klättring på topprep och firningsarrangemang i egna placerade säkringar (normen påminner om försvarsmaktens Firningsinstruktör).