Nominera styrelsemedlemmar

Foto: Sascha Karilampi
Foto: Sascha Karilampi
Valberedningens arbetet med att ta fram en ny styrelse inför förbundsmötet den 16 april fortsätter.
Efter samtal med samtliga ledamöter i den sittande styrelsen vill valberedningen informera att fem av sju ledamöter, inklusive nuvarande ordförande,  har tackat nej till omval . Isabel Jantzer och Lidia Strömsten har tackat ja till omval.
Valberedningens arbete med att fylla vakanserna i styrelsen fortsätter och vi har fått in flera nomineringar från klubbar runt om i landet. Det finns fortfarande möjlighet att nominera drivande och engagerade klättrare/skidalpinister som ni tror kan göra skillnad för Klätterförbundet.
Sista dag för nomineringar är 11 mars 2016. 
Ledstjärnorna för valberedningens arbete är:

  • Styrelsens sammansättning ska vara brett förankrad inom klättersverige med både regional spridning och jämlik könsfördelning.
  • Styrelsens sammansättning  speglar förbundets samtliga discipliner.
  • Arbeta för långsiktig ledning av Klätterförbundet och god kontinuitet i styrelsen.

Ni är även välkomna med andra funderingar kring nomineringen.
Kontakta valberedningen på valberedningen@klatterforbundet.se