Valberedningen tar emot kandidater förbundets styrelse

Foto: Sascha Karilampi
Foto: Sascha Karilampi
Valberedningen arbetar med att ta fram kandidater klätterförbundets nya styrelse. Alla klätterklubbar kan nominera kandidater till styrelsen.
Ni vet väl att Klätterförbundet har förbundsmöte den 16 april? Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och arrangeras vartannat år. På mötet samlas landets klätterklubbar för att fatta beslut om Klätterförbundets verksamhet de kommande åren. En av de viktigaste uppgifterna på förbundsmötet är att utse ny styrelse. Valberedningen söker nu drivande och engagerade klättrare och skidalpinister som vill vara med och föra klättringen i Sverige framåt!
Inför mötet arbetar valberedningen med uppdraget att lämna förslag på styrelse för nästa mandatperiod. Enligt stadgarna ska förslagen presenteras senast två veckor före förbundsmötet
Grundvalar för arbetet är

  • att styrelsens sammansättning skall vara brett förankrad inom klättersverige med både regional spridning och jämlik könsfördelning
  • att styrelsens sammansättning speglar förbundets samtliga discipliner
  • att arbeta för långsiktig ledning av SKF och god kontinuitet i styrelsen

Har din klubb förslag på bra personer med ovanstående egenskaper som ni vill se som nästa periods styrelsemedlemmar? Tveka inte att kontakta oss! Senast måndagen den 22 februari 2016 behöver vi era nomineringar.
Ni är även välkomna med andra funderingar kring nomineringen.
Kontakta valberedningen på valberedningen@klatterforbundet.se