Unikt samarbete utvecklar sportklättringen i Stockholm

Foto: Peter Yakubenko
Foto: Robin Dahlberg

En dag full av svaklättring på nya bultade leder kantat av fika och trevligt umgänge. Träffa gamla vänner och prata ut om sommarens erfarenheter samt äventyr med varandra. Solna Klätterklubb bjuder in till öppningen av det unika projekt Örnberget.

I ett unikt projekt på Örnberget i Tullinge söder om Stockholm har ett tiotal lätta sportleder bultats. Markägare, myndigheter och klätterklubbar har samverkat.

Bakom projektet står Solna Klätterklubb, med stöd av Karbin Klätterklubb och Sickla Klättring & Sportsällskap. Riksidrottsförbundet betalar material- och arbetskostnader.

Den drivande bakom arbetet är Solna Klätterklubb-medlemmen och nytursmakaren Andreas Andersson (som även är nyhetsredaktör för Bergsport.se).

Foto: Robin Dahlberg
Foto: Peter Yakubenko

– De nya lederna går på en 40 meter hög svavägg med mycket bra klippkvalitet. Förutom att det blir långa sportturer i femmaregistret så får man chansen att klättra två replängder och öva på multipitch. Sådan sportklättring har knappt funnits i östra Sverige tidigare, säger han.

Solna Klätterklubb lade ned mycket arbete på förberedelser innan arbetet kunde sätta gång.

– Det här är ett unikt projekt ur flera aspekter. Såvitt jag vet är det första gången som Riksidrottsförbundet har gett bidrag till att utveckla nya klätterleder. Förutom det har vi varit mycket grundliga, kontaktat alla berörda myndigheter och fått tillstånd till alla åtgärder.

– Markägaren Botkyrka kommun har varit fantastisk. Vi har tecknat ett avtal i vilket kommunen godkänner all bultning på berget, såväl gammal som framtida, men samtidigt frånsäger sig skadeståndsrättsligt ansvar om något skulle gå fel. Något liknande avtal har aldrig existerat i Sverige, berättar Andreas Andersson.

Han hoppas att bultavtalet ska kunna användas på andra svenska klippor, exempelvis för att i efterhand kunna godkänna bultning som har skett utan markägarens tillstånd.

– Klättring har blivit en folksport. Tidigare var vi bohemer som bultade nyturer där vi ville. I dag måste vi klättrare acceptera att vi är en del av samhället och spela efter dess regler. Samtidigt måste vi också våga ta plats och kräva ett erkännande för vår verksamhet, säger Andreas Andersson.

Solna Klätterklubb begärde även samråd hos länsstyrelsen enligt miljöbalken och fick klartecken därifrån. Skogen vid Örnberget är klassad som nyckelbiotop och det var inte självklart att alla parter skulle säga ja.

– Det är så jäkla kul. Örnberget är en av de mest populära klätterklipporna i Mälardalen, men tonvikten har alltid legat på leder som är 7a och svårare. Nu får vi ett flertal lätta bultade leder av hög klass som passar perfekt för ungdomar och nybörjare, säger Andreas Andersson.

Här finns topo över de nya lederna:

http://www8.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_599785/cf_57129/-rnberget_svav-ggen.PDF

Solna Klätterklubb kommer vara på plats mellan 10.00 och 15.00 på lördag.