Designa medaljen till de nordiska mästerskapen

nordisk-medalj-w628
De nordiska klätterförbunden har tagit beslutet att ta fram en gemensam medalj för de nordiska mästerskapen i sportklättring. Vill du vara med och påverka hur medaljen ska se ut? Ta chansen och skicka in ditt förslag till Svenska Klätterförbundet.
Idag finns ingen gemensam medalj för de nordiska mästerskapen i sportklättring. På det nordiska förbundsmötet i februari 2015 togs beslutet att ta fram en gemensam medalj och att de enskilda förbunden ska samla in förslag på utformning från sina medlemmar.
Sportklättring består av grenarna, bouldering, lead och speed. Du har fria händer att formge medaljen och det är upp till dig att avgöra om det blir en plakett, en medalj man kan hänga runt halsen,  en gemensam medalj eller en för varje gren. Det ska vara möjligt att ge ut guld, silver och brons versioner av medaljen. Utrymme ska även finnas med möjligt att gravera in text på. Vi ser gärna att utformningen av medaljen även kan fungera som logotyp för de nordiska mästerskapen.
Skicka ditt förslag senast den 15 maj till kansliet@klatterforbundet.se.