Calleberg kritiserar klätterförbudet på Bispberg

Per Calleberg, författare till Stora Klippklättringsboken, klättrar tvåreporsleden Direkten (5-) på Bispberg i augusti 1995, året innan klätterförbudet trädde i kraft. Foto: Per Callebergs arkiv
Per Calleberg, författare till Stora Klippklättringsboken, klättrar tvåreporsleden Direkten (5-) på Bispberg i augusti 1995, året innan klätterförbudet trädde i kraft. Foto: Per Callebergs arkiv
I nästan 20 år har klättring varit förbjuden på Bispbergs klack. Författaren och klätterinstruktören Per Calleberg är kritisk mot länsstyrelsen i Dalarna.
– Beslutet togs på helt osakliga grunder, säger han.
Per Calleberg började klättra i slutet av 1970-talet och är författare till Stora Klippklättringsboken (Prisma Bokförlag). I en intervju av Erik Rosenberg på sajten klattrarna.se berättar han historien om berget som försvann från den svenska klätterkartan.
– Vi tillbringade i stort sett hela somrarna vid Bispberg under flera år i början av åttiotalet. Vi kunde åka dit och bo där i två veckor i sträck. Jag åkte på klätterträffarna som var där varje höst, med massor av folk. Bonden, som var markägare, bjöds in till träffarna och fick käka ärtsoppa och dricka punsch med klättrarna.
Men klättringen på Bispberg skulle snart vara ett minne blott. En ny markägare tog över och ville avverka vid berget. Länsstyrelsen sade nej, gjorde området till naturreservat och klättringen stoppades.
Under remissrundorna som föregick reservatsbeslutet arbetade Svenska Klätterförbundet (SKF) ihärdigt för att klättringen skulle kunna fortsätta.
– Varje invändning länsstyrelsen hade då kunde vi punktera, säger Per Calleberg till klattrarna.se.
I intervjun berättar han hur länsstyrelsen kontinuerligt anförde nya argument till att stoppa klättringen. Först gällde det sällsynta växter nedanför berget, sedan blev det ovanliga mossor och lavar på klippan, därefter lyfte länsstyrelsen fram fågelskyddet.
SKF bemötte argumenten, men ingenting bet på tjänstemännen. Per Calleberg drog sin slutsats.
– Det handlade i huvudsak inte om sakfrågan naturskydd, utan om en av de största markägarnas personliga åsikter om klättring och klättrare. Vi upptäckte att många som uttalade sig hade kopplingar eller släktskap till markägaren. Vi var uppe och hade ett möte med markägarna, och de sade till oss att ”En sak ska ni ha jävligt klart för er: blir det ett naturreservat kommer inte vi att få avverka någon skog eller upparbeta vindfällen på vår egen mark. Då ska ni fan inte få vara där och klättra heller”, berättar Per Calleberg.
SKF har nu satt ihop en arbetsgrupp som ska diskutera om det finns en möjlighet att få klätterförbudet upphävt. Det är tillåtet att röra sig inom naturreservatet och exempelvis gå nedanför bergväggen, men det är förbjudet att klättra på anvisade platser.
Länsstyrelsen i Dalarnas föreskrifter för naturreservatet Bispbergs klack
Accessläget i Dalarna (SKF:s  accessdatabas)