Stockholmsklippa bultas om i unikt projekt

Oscar Krumlinde går loss på Baretta (8a) på Flaten. Foto: Andreas Andersson
Oscar Krumlinde går loss på Baretta (8a) på Flaten. Foto: Andreas Andersson
Flatenklippan i Stockholm bultas om och rustas upp. Projektet pågår i ett par månader och sker med stöd från Riksidrottsförbundet och kommunen.
Ett liknande projekt har aldrig genomförts i Sverige förut. En inhyrd entreprenör står för arbetet, som blir klart under augusti-september.
Projektet är beräknat till 240 arbetstimmar och finansieras av Solna Klätterklubb, Stockholms Klätterklubb, Riksidrottsförbundet (RF) samt Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
– Det finns ett antal aspekter som lägger grunden till att projektet är unikt, bland annat anlitandet av en extern konsult som genomför själva ombultningen. Vi har tillsammans med RF och flera parter bildat ett konsortium för att genomföra projektet, säger Tobias Olli, projektledare från Solna KK.

RF bidrar med anläggningsstöd

500 bultar ska bytas ut på omkring 80 leder. Dessutom kommer några lätta nyturer att sättas upp.
RF bidrar genom så kallat anläggningsstöd. Det är en bidragsform som normalt används för att bygga om idrottshallar, anlägga löparbanor och dylikt. Bidraget har aldrig tidigare betalats ut för att bulta om klätterberg.
– Det här är ett pilotprojekt som vi hoppas mynna ut väl och vi ser positivt på att kunna ta in externt stöd för att genomföra de projekt vi önskar driva igenom. Samarbetet gör att vi tillsammans kan skapa en bättre miljö för klättrare och det öppnar till dialog om hur klättring skall genomföras vid klipporna, säger Tobias Olli.

Slick (7c) och Mannen från U.N.C.E (8a+) rensas och får nya bultar och ankare. Foto: Andreas Andersson
Slick (7c) och Mannen från U.N.C.E (8a+) rensas och får nya bultar och ankare. Foto: Andreas Andersson
Flaten var en populär sportklätterklippa på 1990-talet. Johan Luhr gjorde hårda nyturer på löpande band och Stockholmsklättrarna stod nästan på kö för att testa dem.
Berget är fortfarande välbesökt, klassiker som Baretta (8a), Columbo (7c+) och Kojak (7c+) repeteras regelbundet. Men här finns många andra leder, både lätta och svåra, som fallit i glömska och vuxit igen. Bultar har börjat rosta och det har saknats ordentliga firningsankare på många leder.
– Vi hoppas att upprustningen åter väcker intresset för de fina leder som finns vid klippan. Vi vill att stora som små ska kunna avnjuta klättringen vid Flaten, säger Tobias Olli.
Idén att renovera berget föddes av Robin Dahlberg i Solna KK, som förra året tog kontakt med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Samtalen ledde till att kommunen stod för trädfällning och röjning av sly framför bergväggen.

Kommunen: ”Roligt om fler klättrar vid Flaten”

Under juli kommer fler träd att fällas så att lederna blir ännu mer tillgängliga.
– Det är jätteroligt om berget kommer att användas mer. Vi har gjort en upprustning av hela området, ordnat bryggor och hopptorn till badplatserna och lokaler har renoverats av fastighetskontoret. Det är bra att man även kan rusta upp klätterväggen, säger Mats Berglund på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Entreprenören som utför arbetet är Andreas Andersson, som är medlem av Bultkommittén i Stockholm och dessutom är nyhetsredaktör för Svenska Klätterförbundet. Nyheter kring projektet och information om ombultade leder kommer att publiceras löpande på Bultkommitténs blogg.