SKF:s styrelse om bultkonflikten i Bohuslän

Foto: Jens Larssen
Foto: Jens Larssen
Svenska Klätterförbundets styrelse uttalar sig nu om konflikten kring bultarna på berget Lilla Långevik i Bohuslän. 

”Angående bultkontroversen i Lilla Långevik

Klättring är en idrott för alla och förbundets uppdrag är att främja samtliga discipliner, inklusive tradklättring och sportklättring. Svenska Klätterförbundets styrelse ser positivt på att utveckla lättare sportklättring för nybörjare, men menar att det ska ske efter godkännande av den lokala klubben. Klubbarnas uppgift är att representera de lokala klättrarna genom att förvalta den tradition som råder, samt att förhålla sig till nya utvecklingsmöjligheter.

Styrelsen konstaterar att Lilla Långevik inte är av nationellt intresse och därför ska inte beslut fattas på förbundsnivå. Styrelsen har fått information om att företrädare för båda sidor i kontroversen tillsammans kommer att träffa kommunen för att diskutera frågan. Förbundsstyrelsen tycker att det är ett föredömligt initiativ att lösa frågan genom dialog mellan berörda parter.

Enskilda individers gärningar, om de så gäller olämplig bultning, borttagning av bultar i strid mot klubbens vilja, eller dålig ton på Internet, bidrar inte till att stärka tilltron till det demokratiska system vi klättrare har skapat under lång tid.

Styrelsen

Svenska Klätterförbundet”

 
Bultkonflikt i Bohuslän tas upp av SKF:s styrelse
Ny klätterklippa i Bohuslän ska locka barnfamiljer